Näkymät ja tulosohjeistus

Metsä Board arvioi jokaisessa osavuosikatsauksessaan lähiajan näkymiä ja antaa sanallisen ohjeistuksen seuraavan vuosineljänneksen liiketuloksen kehityksestä.

Lähiajan näkymät

Lähde: Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2023

Globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Kuluttajien elinkustannusten nousu vaikuttaa ostokäyttäytymiseen sekä kuluttajatuotteiden yleiseen kysyntään. Arvoketjun varastojen hallintatoimien odotetaan seuraavan markkinatilannetta. Euroopassa kilpailua lisäävät kartonkien kasvaneet tuontivolyymit Aasiasta.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan heinä–syyskuussa 2023 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti-kesäkuussa 2023 (353 000 tonnia). Yhtiö jatkaa tuotannon sopeuttamistoimia kysyntätilannetta vastaavaksi. Kartonkien valuuttamääräisten myyntihintojen odotetaan kolmannella vuosineljänneksellä pysyvän vakaina Americas-alueella. EMEA- ja APAC-alueella hintojen odotetaan laskevan hieman verrattuna toiseen vuosineljännekseen.

Markkinasellujen kysyntänäkymät odotetaan pysyvän vaimeina Euroopassa kartonki- ja paperiteollisuuden tuotannonrajoitusten jatkuessa. Kiinassa kysynnän odotetaan hieman piristyvän kausiluonteisesti loppuvuoden aikana. Sellujen markkinahintojen (PIX) odotetaan pysyvän Kiinassa vakaina ja heikkenevän Euroopassa vuoden toiseen neljännekseen nähden. Sahatavaran kysyntään ei odoteta merkittäviä muutoksia.

Kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina.

Kolmannelle vuosineljännekselle kohdistuvat huolto- ja investointiseisokit Husumissa sekä Kemissä. Näiden negatiivinen tulosvaikutus toiseen vuosineljännekseen verrattuna on noin 10 miljoonaa euroa.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden heinä–syyskuussa 2023 on lievästi positiivinen liiketulosvaikutus huhti–kesäkuuhun 2023 verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus heinä–syyskuuhun 2022 verrattuna

Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2023

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan heinä–syyskuussa 2023 olevan heikompi kuin huhti–kesäkuussa 2023.

.