Näkymät ja tulosohjeistus

Metsä Board arvioi jokaisessa osavuosikatsauksessaan lähiajan näkymiä ja antaa sanallisen ohjeistuksen seuraavan vuosineljänneksen liiketuloksen kehityksestä.

Lähiajan näkymät

Lähde: Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2022

Kartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan huhti–kesäkuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin tammi–maaliskuussa (473 000 tonnia). Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan nousevan.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä Euroopassa ja Kiinassa. Markkinasellun globaalia tarjontaa rajoittavat useat tekijät kuten logistiikan pullonkaulat sekä suunnittelemattomat tuotantoseisokit. Kiinan Covid-tilanteen vaikutukset luovat epävarmuutta markkinatilanteen kehittymiseen pidemmällä aikavälillä

Huhti–kesäkuulle 2022 kohdistuu edellistä vuosineljännestä enemmän tehtaiden suunniteltuja huoltoseisokkeja.

Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan. Kuljetuskaluston maailmanlaajuiset saatavuusongelmat ja kallistunut polttoaine lisäävät logistiikkakustannuksia. Muita tuotantokustannuksia lisäävät erityisesti energian ja tiettyjen kemikaalien hintojen nousu.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden huhti–kesäkuussa 2022 on lievästi positiivinen liiketulosvaikutus tammi–maaliskuuhun 2022 verrattuna ja huhti–kesäkuuhun 2021 verrattuna.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2022

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan huhti–kesäkuussa 2022 olevan parempi kuin tammi–maaliskuussa 2022.