Näkymät ja tulosohjeistus

Metsä Board arvioi jokaisessa osavuosikatsauksessaan lähiajan näkymiä ja antaa sanallisen ohjeistuksen seuraavan vuosineljänneksen liiketuloksen kehityksestä.

Lähiajan näkymät

Lähde: Tilinpäätöstiedote 2023

Globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Elinkustannusten nousu vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja saattaa vähentää kuluttajatuotteiden yleistä kysyntää. Arvoketjun varastojen hallintatoimien odotetaan seuraavan markkinatilannetta.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan kasvavan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä  edelliseen vuosineljännekseen verrattuna (10–12/2023: 299 000 tonnia). Taivekartongin valuuttamääräisten myyntihintojen odotetaan hieman laskevan ja valkoisten kraftlainereiden myyntihintojen pysyvän vakaina.

Yhtiö jatkaa tarvittaessa tuotannon sopeuttamistoimia sekä henkilöstön tilapäisiä lomautuksia Suomen tehtailla vuonna 2024.

Tammi–maaliskuulle kohdistuu edellistä vuosineljännestä vähemmän tehtaiden vuosihuolto- ja investointiseisokkeja.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kokonaiskustannusten ilman sellukustannuksia arvioidaan pysyvän vakaina. Epävakaa turvallisuustilanne Punaisellamerellä voi hankaloittaa Metsä Boardin ja Metsä Fibren merikuljetuksia Aasiaan ja kasvattaa logistiikkakustannuksia.

Kiinan alkuvuoden markkinasellun kysyntään voivat vaikuttaa useat paperin ja kartongin tuotantoseisokit kiinalaisen uuden vuoden aikana. Tammi–maaliskuussa sellujen markkinahintojen (PIX) arvioidaan paranevan erityisesti Euroopassa edelliseen vuosineljännekseen nähden. Pitkäkuituisen markkinasellun globaalia tarjontaa vähentävät ilmoitetut tuotantokapasiteetin sulkemiset sekä puuraaka-aineen saatavuusongelmat erityisesti Pohjois-Amerikassa. Sahatavaran kysyntä- ja hintatilanteen arvioidaan paranevan kausiluonteisesti vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden tammi–maaliskuussa 2024 on neutraali liiketulosvaikutus loka–joulukuuhun 2023 verrattuna ja lievästi positiivinen vaikutus tammi–maaliskuuhun 2023 verrattuna.

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2024

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan tammi–maaliskuussa 2024 olevan parempi kuin
loka–joulukuussa 2023.