Näkymät ja tulosohjeistus

Metsä Board arvioi jokaisessa osavuosikatsauksessaan lähiajan näkymiä ja antaa sanallisen ohjeistuksen seuraavan vuosineljänneksen liiketuloksen kehityksestä.

Lähiajan näkymät

Lähde: Tilinpäätöstiedote tammi−joulukuu 2022

Globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen aiheuttavat epävarmuutta markkinaympäristössä. Näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksen suunnasta on heikko.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan tammi–maaliskuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin loka–joulukuussa (418 000 tonnia). Taivekartongin keskihintojen odotetaan nousevan.

Markkinasellujen kysyntänäkymiin luo epävarmuutta globaalin talouden kehittyminen. Markkinasellujen keskihinnat ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman edellistä vuosineljännestä alhaisemmat. Pitkäkuituisen sellun globaalia tarjontaa tulee vähentämään raaka-aineen saatavuusongelmat Pohjois-Amerikassa. Sahatavaran kysynnän odotetaan piristyvän toisen vuosineljänneksen aikana.

Kustannuspaineiden odotetaan jatkuvan. Viime vuonna tapahtuneen puunhintojen ja korjuu- sekä kuljetuskustannusten nousun myötä alkuvuoden puukustannuksen arvioidaan kohoavan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Husumin uuden soodakattilan ja turbiinin käynnistymisen myötä poistot ovat tammi–maaliskuussa noin 10 miljoonaa euroa edellistä vuosineljännestä suuremmat.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ole merkittäviä tehtaiden vuosihuoltoseisokkeja.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden tammi–maalisuussa 2023 on positiivinen liiketulosvaikutus loka–joulukuuhun 2022 verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus tammi–maaliskuuhun 2022 verrattuna.

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2023

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan tammi–maaliskuussa 2023 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin loka–joulukuussa 2022.

.