Työturvallisuus

Kehitämme työturvallisuutta ennakoivilla toimenpiteillä, yhtenäisellä tavalla toimia sekä noudattamalla standardoitua johtamisjärjestelmää. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on, ettei tapaturmia sattuisi ollenkaan.

Metsä Boardilla jokainen työntekijä on vastuussa turvallisuusohjeiden noudattamisesta, mahdollisten puutteiden tunnistamisesta ja ilmoittamisesta sekä vaaratilanteiden ennaltaehkäisystä. Kaikki työntekijämme ja alihankkijamme suorittavat turvallisuuskoulutuksen ennen tehdasalueella työskentelyä.

Mittarit työturvallisuuden seurantaan

Noudatamme kaikilla tehtaillamme ISO 45001 työ-, terveys- ja turvallisuusstandardia ja kehitämme työturvallisuutta koko Metsä Groupin kattavalla ohjelmalla. Ohjelman tavoitteena on luoda yhteiset turvallisuusjohtamisen periaatteet, päivittäisjohtamisen prosessit, yhteiset työturvallisuusstandardit sekä tarkemmat turvallisuusohjeet koko konsernin toimintamalleiksi. Turvallisuusperiaatteet kattavat koko henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme.

Koko Metsä Groupille yhteiset turvallisuussuorituskyvyn mittarit ovat tärkeä työkalu turvallisuustyön kehittämiseksi. Keskeisiä mittareita ovat TRIF-mittari, jolla mitataan poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lisäksi korvaavaa työtä tai lääketieteellistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuutta ja LTA1, jolla mitataan poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuutta.

Seuraamme jatkuvasti myös ennakoivan turvallisuustyön sisäisten tavoitteiden toteutumista. Ennakoiviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa turvahavainnot, turvallisuuskierrokset sekä turvallisuuskoulutukset.

Turvallisuus lisää tuottavuutta

Kaikilla tehtaillamme on käytössä 5S-menetelmä tuottavuuden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. 5S on vähentänyt muun muassa kaatumisia ja kompastumisia sekä niistä aiheutuneita tapaturmia. 5S-auditoinneilla varmistetaan menetelmän jatkuva käyttö, ja tuodaan näkyväksi tarkastuskierroksilla huomatut kehityskohteet.