Pakkauksen keveys

Mitä kevyempi pakkaus on sitä parempi se on ympäristölle.

Kevyt kartonki tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä

Kevyen kartongin valmistukseen tarvitaan vähemmän raaka-aineita, vettä ja energiaa, mikä auttaa minimoimaan pakkausten hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutukset. Kevyet pakkaukset synnyttävät myös vähemmän jätettä arvoketjun loppupäässä. 

Kevyestä kartongista enemmän pakkauksia

Kartonkimme tarjoavat samat lujuus- ja jäykkyysominaisuudet ja suorituskyvyn kuin perinteiset raskaammat lajit. Pakkauksia saadaan tuotettua samalla tonnimäärällä enemmän ja ne ovat kevyempiä kuljettaa.

Ensikuidut − kiertotalouden alku ja mahdollistaja

Kuitujen kierron ylläpitämiseksi tarvitaan sekä ensi- että kierrätyskuituja. Kartonkia kierrätetään paljon, mutta osa kuiduista menetetään tai kontaminoituu kierron aikana. Ensikuidut ovat vahvoja ja ne voidaan kierrättää useita kertoja. Ne ovat hyvä esimerkki uusiutuvasta raaka-aineesta, jota voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen kerta toisensa jälkeen.