Politiikat

Työtämme ja päätöksentekoamme ohjaavat Metsä Groupin eettiset toimintaperiaatteet ja koko yhtiön kattavat politiikat.

Eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) tiivistävät sitoutumisemme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Toimintaperiaatteita täydentävät Metsä Groupin julkiset ja yhtiön sisäiset politiikat.

Koko henkilöstömme tulee suorittaa koulutukset konsernipolitiikoista, joita ovat eettisten toimintaperiaatteiden lisäksi muun muassa henkilöstö-, yhdenvertaisuus-, ja tietoturvallisuuspolitiikat. Tämän lisäksi osalta henkilöstöstä edellytetään tehtäväkohtaisten politiikkojen, kuten hankintapolitiikan, tuntemusta. Edellytämme myös, että toimittajamme sitoutuvat toimittajille suunnattuihin eettisiin toimintaperiaatteisiin.