Osakepääoma

Metsä Boardin osakepääoma 31.12.2023 oli 557 881 540,40 euroa.

Metsä Boardin osakkeiden kokonaismäärä on 355 512 746 osaketta, ja kaksi osakesarjaa:

  • A-osakkeiden määrä on 32 802 175 ja
  • B-osakkeiden määrä on 322 710 571.

Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

Muutokset osakepääomassa ja osakkeiden kokonaismäärä

Vuosi Toimenpide Muutos osakepääomassa, miljoonaa euroa Muutos osakkeiden lukumäärässä Osakepääoma1), miljoonaa euroa Osakkeiden kokonaismäärä1)
2015 Osakeanti ei muutosta +27 347134 557,9 355 512 746
2004 Uusmerkintä  +253,6 +149 166 187 557,9 328 165 612
2001 Uusmerkintä +68,0 +40 000 000 304,3 178 999 425
2000 Muutos nimellisarvossa +2,5 ei muutosta 236,3 138 999 425
1) vuoden lopussa