Pakkauksen vastuullisuus

Pakkauksen vastuullisuuteen vaikuttaa monta tekijää, kuten raaka-aineet ja niiden hankinta, valmistusprosessi sekä pakkauksen turvallisuus, toimivuus ja kierrätettävyys.

Tällä hetkellä yksi keskeinen näkökohta on pakkausten hiilijalanjäljen minimoiminen tuotteen koko elinkaaren aikana. Kartonkipakkausten hiilijalanjälkeen vaikuttavat kaksi päätekijää: paino ja tuotannossa käytetty energia.

Hiilijalanjälkeä pienentävät:

 1. Kevyt paino: Ensikuitukartongit ovat vahvempia kuin esimerkiksi kierrätyskuidusta valmistetut kartongit. Kun saman vahvuisen pakkauksen valmistamiseen tarvitaan vähemmän kuituja, tuloksena on kevyempi paino ja pienempi hiilijalanjälki.
 2. Fossiiliton energia: Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen fossiilittomilla energialähteillä vähentää fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä. Metsä Boardilla 90 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta on fossiilitonta, ja tavoitteena on saavuttaa 100 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että kevyiden kartonkiemme hiilijalanjälki pienenee entisestään.

Pakkauksen hiilijalanjälki on usein pieni verrattuna pakatun tuotteen hiilijalanjälkeen. Suojaamalla sisällä olevaa tuotetta voimme vähentää hävikkiä ja ilmastovaikutuksia. Loppujen lopuksi pakkauksen tärkein tehtävä on varmistaa tuotteen turvallisuus kuluttajille. Pakkaus suojaa tuotteita kuljetuksen aikana, pidentää tuotteiden käyttöikää ja välittää tärkeitä tietoja tuotteiden koostumuksesta ja käytöstä.

Tarjoamme hiilijalanjälkilaskelmia, joiden avulla voi vertailla eri kartonkilajien tai muiden pakkausmateriaalien ilmastovaikutuksia. Lue lisää kestävän kehityksen palvelustamme.

Pakkauksen vastuullisuutta edistävät

 1. 1

  Raaka-aineiden alkuperän jäljittäminen

  Yksi suurimmista eduistamme on, että koko puuraaka-aineen arvoketju metsästä sellutehtaan kautta kartonkitehtaalle on Metsä Groupin eri liiketoimintayksiköiden hallinnassa. Kaikki käyttämämme puukuitu on jäljitettävissä, ja parannamme edelleen käyttämiemme kemikaalien ja muiden raaka-aineiden sekä tuotteidemme pakkaamiseen käytettävien materiaalien jäljitettävyyttä.

  Tavoitteenamme on, että puukuidun alkuperän lisäksi tiedämme kaikkien raaka-aineidemme ja pakkausmateriaaliemme valmistusmaan vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuonna 2022 valmistusmaa oli tiedossa 97 prosentista raaka-aineidemme ja pakkausmateriaaliemme kokonaisostoista.

 2. 2

  Täysin fossiilittomiin materiaaleihin pyrkiminen

  Kartongit voivat vähentää tai korvata muovin käyttöä monissa pakkausten loppukäytöissä, ja käyttöalueet laajenevat, kun kartonkien ominaisuuksia kehitetään edelleen. Tuotteemme valmistetaan pääosin uusiutuvasta raaka-aineesta, ja tavoitteenamme on käyttää vain fossiilittomia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja vuoden 2030 loppuun mennessä.

  Siksi etsimme aktiivisesti vaihtoehtoja fossiilipohjaisille raaka-aineille, kuten lateksille, polyeteenipäällysteelle ja valmiiden tuotteidemme muovikääreille.

  Vuonna 2022 fossiilittomien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osuus oli 99 prosenttia kuivatonnia kohti. Tuotekehityksessämme huomioimme pienimmätkin yksityiskohdat, jotta tuotteemme ovat turvallisia sekä ympäristölle että ihmisille. Kaikki tuotteemme valmistetaan esimerkiksi ilman fluorokemikaaleja, muuntogeenisiä raaka-aineita ja nanoteknologiaan perustuvia aineita.

 3. 3

  Keskittyminen keventämiseen ja fossiilittomaan, resurssitehokkaaseen tuotantoon

  Kartonkipakkauksen ilmastovaikutusten ja hiilijalanjäljen kannalta olennaisin merkitys on tuotannossa käytettävällä energialla ja kartongin keveydellä. Siirtyessämme tuotannossamme täysin fossiilittoman energian käyttöön tuotteidemme hiilijalanjälki pienenee edelleen.

  Kevyet kartongit tarjoavat raskaampien laatujen edut, kuten jäykkyyden, samalla kun ne pienentävät ympäristövaikutuksia tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa: kevyiden kartonkien valmistukseen tarvitaan vähemmän raaka-aineita, energiaa ja vettä, ja ne mahdollistavat pienemmän kuljetuspainon ja tuottavat vähemmän jätettä.

 4. 4

  Kierrätettävien pakkausmateriaalien valitseminen

  Kartonkimme on suunniteltu kierrätettäviksi. Viime kädessä kierrätettävyys riippuu kuitenkin tarjolla olevista paikallisista keräys- ja kierrätysratkaisuista. Metsä Board toimii aktiivisesti osana 4evergreen ja European Paper Packaging Alliance -yhteisöjä, jotka edistävät kuitupohjausten pakkausten ja elintarvike- ja tarjoilupakkausten kierrätettävyyttä.

  Jos kierrätys ei ole mahdollista, Metsä Boardin kartongit voidaan kompostoida PE-päällystettyjä kartonkilajeja lukuun ottamatta. Kartongeillamme on teollisen kompostoituvuuden sertifikaatit DIN EN 13432 ja ASTM D6400 -standardien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi joillakin kartongeistamme on kotikompostoituvuuden sertifikaatti NF T 51-800 -standardin vaatimusten mukaisesti.

 5. 5

  Vastuullisuuden edistäminen hyvällä pakkaussuunnittelulla

  Hyvin suunniteltu pakkaus vähentää ympäristövaikutuksia koko toimitusketjussa: se sopii tarkoitukseensa, säästää resursseja, tehostaa kuljetusta, varastointia ja hyllytystä, ja käytön jälkeen se on helppo kierrättää tai käyttää uudelleen.

  Metsä Boardin pakkausanalyysi- ja suunnittelupalvelut kehittävät yhteistyössä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia, ekologisia ja käyttäjäystävällisiä pakkausratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden kuluttajien tarpeisiin.

   

Sustainability-Improving-packaging-sust-lift.jpg
Faktapohjainen tieto auttaa tekemään vastuullisia valintoja

Lue artikkeli