Globaali pakkausmarkkina

Globaalin pakkausmarkkinan arvo on lähes 1 175 miljardia dollaria, josta kartonkipakkausten osuus on noin kolmannes. Kartongin arvioidaan kasvavan tulevina vuosina hieman nopeammin kuin pakkausten kokonaismarkkinan.

Yli puolet maailman pakkauksista käytetään kuluttajatuotteiden, kuten elintarvikkeiden ja hygieniatuotteiden pakkaamiseen. Pakkausten näkökulmasta käyttötavaroiden kulutus on melko riippumaton taloussuhdanteista. 

Pakkauksen päätehtävä

Pakkauksen tärkein tehtävä on varmistaa tuotteen turvallisuus kuluttajille. Pakkaus suojaa tuotteita kuljetuksen aikana, pidentää niiden käyttöikää ja jopa välittää tärkeää tietoa tuotteen koostumuksesta ja käytöstä. Hyvin suunnitellut pakkaukset helpottavat hyvän kuljetuksen ja hyllyttämisen roolia ja auttavat vähentämään jätettä koko toimitusketjussa.

Pakkauksen käyttötarkoituksesta riippuen kartonkia voidaan valmistaa joko ensikuidusta tai kierrätyskuidusta. Päätös perustuu laatuun, tuoteturvallisuuteen ja hygieniavaatimuksiin.

Metsä Board käyttää kartongin valmistukseen ainoastaan ensikuitua. Laadukkaiden ensikuitukartonkien maailmanlaajuinen kysyntä on kasvanut 2–3 prosenttia vuosittain. 

Globaali pakkausmarkkina: Koko ja kasvu 

Globaalin pakkausmarkkinan arvo on noin 1 175 miljardia dollaria laskettuna valmiiden tuotteiden arvosta. Vuotuisen kasvuvauhdin arvioidaan vuosina 2023–2028 olevan keskimäärin 4 prosenttia.

Vuosittaiset kasvuvauhdit pakkausmateriaaleittain ovat vuosina 2023–2028: kartonki 4,2 prosenttia, muut kuitupohjaiset pakkausmateriaalit 3,2 prosenttia, muovi 4,2 prosenttia, metalli 2,9 prosenttia ja lasi 2,8 prosenttia. (Lähde: Smithers Information Ltd, AFRY Management Consulting)

Globaali pakkausmarkkina, yhteensä 1 175 mrd. USD