Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Päätöksentekoamme ohjaavat kannattavuustavoitteet ja halu kasvattaa osakkeenomistaja-arvoa. Keskitymme jatkuvaan kustannustehokkuuden parantamiseen ja asiakkuuksiin, jotka hyötyvät tuotteidemme ja palveluidemme korkeasta suorituskyvystä. Tavoitteenamme on jakaa kilpailukykyistä osinkoa omistajillemme ja ylläpitää vahva taloudellinen asemamme.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat 

  • sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12 %
  • nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (12 kuukautta) maksimissaan 2,5x 

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto

Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate

Tavoitteenamme on lisäksi jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Katso osingonjako viimeisen 10 vuoden ajalta täältä.

Osinko / tulos, %