Osakemuunto

Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistaja voi esittää yhtiölle muuntovaatimuksen, jolla hänen omistamansa A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty vaatimus katsotaan esitetyksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen.

A-osake muuntuu B-osakkeeksi kaupparekisteröinnin tapahduttua. Metsä Board käsittelee saapuneet muuntovaatimukset pääsääntöisesti kuukausittain. Osakemuuntoja ei tehdä heinäkuussa. Kesä- ja heinäkuussa vastaanotetut muuntovaatimukset käsitellään elokuun alussa. Muunnetut B-osakkeet ovat osakkeenomistajan arvo-osuustilillä ja kaupankäynnin kohteena sen jälkeen, kun osakemuunto on rekisteröity kaupparekisteriin ja arvo-osuusjärjestelmään. Uusien osakkeiden kaupankäynti alkaa normaalitilanteessa noin kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö on käsitellyt muuntovaatimuksen. Aikataulu on kuitenkin riippuvainen yhtiön ulkopuolisista tahoista, kuten viranomaisista. Omistajan tehtyä muuntovaatimuksen hänen arvo-osuustililleen kirjataan luovutusrajoitusmerkintä, eikä hän ei voi myydä A-osakkeitaan ennen niiden muuntoa B-osakkeiksi. 

Osakemuuntoa haluavan osakkeenomistajan tulee esittää Metsä Boardille kirjallinen vapaamuotoinen allekirjoitettu muuntovaatimus, josta on ilmettävä osakkeenomistajan henkilötunnus tai Y-tunnus, yhteystiedot, muunnettavien osakkeiden lukumäärä, muunnettava laji = METSA (FI0009000640), uusi laji = METSB (FI0009000665), arvo-osuustili sekä tilinhoitajayhteisö.

Osakkeiden muunto on vapaaehtoinen: se toteutetaan ainoastaan osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta. Osakkeenomistaja vastaa osakemuunnosta aiheutuvista kustannuksista.

Lisätietoa muuntovaatimuksesta sekä kirjalliset muuntovaatimukset:

Darja Warma
Metsä Group
PL 10
02020 METSÄ
Sähköposti: darja.warma[at]metsagroup.com