Logistiikka

Yhteistyö logistiikkatoimijoiden kanssa auttaa meitä vähentämään kuljetustemme ympäristövaikutuksia ja varmistaa, että tuotteemme säilyvät puhtaina myös kuljetuksen aikana.

Koska valtaosa tuotteistamme myydään ulkomaalaisille asiakkaille, kuljetusmatkat ovat usein pitkiä. Logistiikan ympäristövaikutuksia minimoidaan huolellisella reittisuunnittelulla ja kehittämällä tehokkaampia toimintatapoja. Tämä alentaa sekä kuluja että päästöjä. Vähiten päästöjä tuottava vaihtoehto on etusijalla, ja siksi suosimme mahdollisuuksien mukaan meri- ja raidekuljetuksia maantiekuljetusten sijaan.

Esimerkiksi Kemin kartonkitehtaalta tuotteet kuljetetaan satamiin maksimoiden kuljetusyksiköiden kuormakoko ja käyttämällä vain fossiilittomia polttoaineita. Takon kartonkitehtaalta lähtevät tuotteet kuljetetaan fossiilivapaasti lähiterminaaliin, josta merikonttikuljetukset viedään vähäpäästöisillä rekoilla satamaan.

Yhteisiä tavoitteita toimittajien kanssa

Arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään myös Metsä Groupin ja partner-toimittajien yhteistyössä asettamilla päästövähennystavoitteilla.

Esimerkiksi Metsä Groupin ja logistiikkakonserni VR:n vuoteen 2030 ulottuva tavoite puolittaa yhteistyön piiriin kuuluvien kuljetusten päästöt. VR vastaa myös Metsä Boardin junakuljetuksista Suomessa.

Alankomaalaisen varustamo Royal Wagenborgin kanssa yhteisenä tavoitteena on vähentää tuotteiden merikuljetuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia (per tonni/maili) vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.