Logistiikka

Yhteistyö logistiikkatoimijoiden kanssa auttaa meitä vähentämään kuljetustemme ympäristövaikutuksia ja varmistaa, että tuotteemme säilyvät puhtaina myös kuljetuksen aikana.

Koska valtaosa tuotteistamme myydään ulkomaalaisille asiakkaille, kuljetusmatkat ovat usein pitkiä. Logistiikan ympäristövaikutuksia minimoidaan huolellisella reittisuunnittelulla ja kehittämällä tehokkaampia toimintatapoja. Tämä alentaa sekä kuluja että päästöjä. Vähiten päästöjä tuottava vaihtoehto on etusijalla, ja siksi suosimme mahdollisuuksien mukaan meri- ja raidekuljetuksia maantiekuljetusten sijaan.

Kuljetusmuotojen jakauma 2022

 • 44%

   

  Meri

 • 37%

   

  Maantie

 • 14%

   

  Satama- ja varastotoiminnot

 • 5%

   

  Rautatie

Vuodesta 2022 alkaen osa Kemistä lähtevistä merikuljetuksista on tehty vähäpäästöisemmillä LNG-aluksilla. Lisäksi Helsingistä Iberian niemimaalle lähtevissä merikuljetuksissa on otettu käyttöön uudet vähäpäästöisemmät laivat.

Tiivis yhteistyö logistiikkakumppaneiden kanssa mahdollistaa varastointi- ja kuljetusolosuhteiden tarkan valvonnan. Kuljetusketjuun kohdistuvilla vaatimuksilla ja auditoinneilla varmistamme, että tuotteemme säilyvät puhtaina ja turvallisina myös kuljetuksen aikana ja varastoinnissa.