Johdon osakeomistukset

Metsä Board on määritellyt ne johtohenkilöt, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan Finassivalvonnalle ja yhtiölle Metsä Boardin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Kyseisiä ilmoitusvelvollisia johtajia ovat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Edellä mainittujen johtajien on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita samanlainen liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee. 

Nämä vaatimukset eivät koske johtoryhmän jäseniä toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Yhtiö kuitenkin velvoittaa johtoryhmän jäseniä ilmoittamaan Metsä Boardin osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden omistuksessa tapahtuvista muutoksista. Metsä Board julkistaa nämä omistukset tällä verkkosivulla. Tiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Metsä Boardin johtohenkilöt ja taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä nk. suljetun ikkunan aikana (vähintään 30 päivän ajanjakso, joka alkaa raportointijakson päättymisestä ja päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen). Katso suljetun ikkunan ajanjaksot.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakeomistukset 

Vaaditaan ilmoittamaan Finanssivalvonnalle ja yhtiölle kaikki tehdyt liiketoimet. Tilanne 31.12.2023:

Nimi Asema Osakeomistukset, kaikki B-osakkeet
Ilkka Hämälä Puheenjohtaja 294 814
Jussi Linnaranta Varapuheenjohtaja  36 211
Hannu Anttila  Jäsen 152 627
Raija-Leena Hankonen-Nybom Jäsen 13 131
Erja Hyrsky Jäsen 14 508
Mari Kiviniemi Jäsen 8 685
Jukka Moisio Jäsen 17 283
Mikko Mäkimattila Jäsen 5 052
Juha Vanhainen Jäsen 9 460
Mika Joukio Toimitusjohtaja 315 173

 

Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja) osakeomistukset 

Eivät velvollisia ilmoittamaan tekemiään liiketoimia Finassivalvonnalle ja yhtiölle. Tiedot perustuvat johtajien omiin ilmoituksiin. Päivitetään vähintään neljännesvuosittain. Tilanne 31.12.2023:

Nimi Asema Osakeomistukset,
kaikki
B-osakkeet
Henri Sederholm Talousjohtaja 50 000
Markku Leskelä Kehitysjohtaja 23 175
Jussi Noponen Myynti- ja toimitusketjujohtaja 90 000
Harri Pihlajaniemi Tuotanto- ja teknologiajohtaja 60 081
Camilla Wikström Henkilöstöjohtaja 25 015