Johdon osakeomistukset

Metsä Board on määritellyt ne johtohenkilöt, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan Finassivalvonnalle ja yhtiölle Metsä Boardin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Kyseisiä ilmoitusvelvollisia johtajia ovat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Edellä mainittujen johtajien on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita samanlainen liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee. 

Nämä vaatimukset eivät koske johtoryhmän jäseniä toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Yhtiö kuitenkin velvoittaa johtoryhmän jäseniä ilmoittamaan Metsä Boardin osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden omistuksessa tapahtuvista muutoksista. Metsä Board julkistaa nämä omistukset tällä verkkosivulla. Tiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Metsä Boardin johtohenkilöt ja taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä nk. suljetun ikkunan aikana (vähintään 30 päivän ajanjakso, joka alkaa raportointijakson päättymisestä ja päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen). Katso suljetun ikkunan ajanjaksot.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakeomistukset 

Vaaditaan ilmoittamaan Finanssivalvonnalle ja yhtiölle kaikki tehdyt liiketoimet. Tilanne 30.4.2024:

Nimi Asema Osakeomistukset, kaikki B-osakkeet
Ilkka Hämälä Puheenjohtaja 301 849
Jussi Linnaranta Varapuheenjohtaja  42 251
Leena Craelius Jäsen 4 761
Raija-Leena Hankonen-Nybom Jäsen 17 892
Erja Hyrsky Jäsen 19 269
Mari Kiviniemi Jäsen 13 446
Jukka Moisio Jäsen 22 044
Mikko Mäkimattila Jäsen 9 813
Juha Vanhainen Jäsen 14 221
Mika Joukio Toimitusjohtaja 377 846

 

Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja) osakeomistukset 

Eivät velvollisia ilmoittamaan tekemiään liiketoimia Finassivalvonnalle ja yhtiölle. Tiedot perustuvat johtajien omiin ilmoituksiin. Päivitetään vähintään neljännesvuosittain. Tilanne 31.03.2024:

Nimi Asema Osakeomistukset,
kaikki
B-osakkeet
Henri Sederholm Talousjohtaja 61 700
Markku Leskelä Kehitysjohtaja 32 565
Jussi Noponen Myynti- ja toimitusketjujohtaja 98 806
Harri Pihlajaniemi Tuotanto- ja teknologiajohtaja 56 636
Camilla Wikström Henkilöstöjohtaja 32 593