Johdon osakeomistukset

Metsä Board on määritellyt ne johtohenkilöt, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan Finassivalvonnalle ja yhtiölle Metsä Boardin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Kyseisiä ilmoitusvelvollisia johtajia ovat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Edellä mainittujen johtajien on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita samanlainen liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee. 

Nämä vaatimukset eivät koske johtoryhmän jäseniä toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Yhtiö kuitenkin velvoittaa johtoryhmän jäseniä ilmoittamaan Metsä Boardin osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden omistuksessa tapahtuvista muutoksista. Metsä Board julkistaa nämä omistukset tällä verkkosivulla. Tiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Metsä Boardin johtohenkilöt ja taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä nk. suljetun ikkunan aikana (vähintään 30 päivän ajanjakso, joka alkaa raportointijakson päättymisestä ja päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen). 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakeomistukset 

Vaaditaan ilmoittamaan Finanssivalvonnalle ja yhtiölle kaikki tehdyt liiketoimet. Tilanne 31.12.2022:

Nimi Asema Osakeomistukset, kaikki B-osakkeet
Ilkka Hämälä Puheenjohtaja 287 349
Jussi Linnaranta Varapuheenjohtaja  29 801
Hannu Anttila  Jäsen 147 575
Raija-Leena Hankonen-Nybom Jäsen 6 956
Erja Hyrsky Jäsen 9 456
Mari Kiviniemi Jäsen 3 633
Jukka Moisio Jäsen 12 231
Timo Saukkonen Jäsen 16 831
Veli Sundbäck Jäsen 74 908
Mika Joukio Toimitusjohtaja 352 500

 

Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja) osakeomistukset 

Eivät velvollisia ilmoittamaan tekemiään liiketoimia Finassivalvonnalle ja yhtiölle. Tiedot perustuvat johtajien omiin ilmoituksiin. Päivitetään vähintään neljännesvuosittain. Tilanne 31.12.2022:

Nimi Asema Osakeomistukset,
kaikki
B-osakkeet
Henri Sederholm Talousjohtaja 42 466
Ari Kiviranta Teknologiajohtaja 30 000
Markku Leskelä Kehitysjohtaja 16 406
Jussi Noponen Myynti- ja toimitusketjujohtaja 80 000
Harri Pihlajaniemi Tuotantojohtaja 41 414
Camilla Wikström Henkilöstöjohtaja 19 984