Vastuullinen rahoitus

Kestävä kehitys olennaisena osana Metsä Boardin strategiaa ohjaa pitkän aikavälin liiketoiminnan kehittämistä. Kestävän kehityksen arviointi on aina osa asianmukaista kehittämis-, investointi- ja rahoitussuunnittelua.

Vihreän rahoituksen viitekehys

Metsä Groupilla, johon Metsä Board kuuluu, on käytössään vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework), jolla kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hillitseminen kytketään Metsä Groupin rahoitustoimiin. Metsä Boardin rahoitusjärjestelyjä voidaan tehdä tämän viitekehyksen puitteissa. 

Vihreän rahoituksen viitekehystä sovelletaan ympäristön kannalta kestäviin investointeihin, joilla esimerkiksi lisätään uusiutuvan energian osuutta, parannetaan resurssi- ja energiatehokkuutta tai vähennetään veden käyttöä. Viitekehys perustuu Metsä Groupin vuoteen 2030 ulottuviin kunnianhimoisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Sustainalytics on antanut riippumattoman lausunnon Metsä Groupin vihreän rahoituksen viitekehykselle.

Vastuullisuustavoitteisiin liittyvä rahoitus

Metsä Boardilla on pankkirahoitusjärjestely, joka koostuu 150 miljoonan euron lainasta (päättyy vuonna 2025), sekä 200 miljoonan euron monivaluuttaisesta valmiusluottolimiitistä (RCF) (päättyy vuonna 2027). Luottolimiitin marginaali liittyy valikoituihin vastuullisuuskriteereihin, jotka perustuvat valikoituihin Metsä Boardin 2030-kestävyystavoitteisiin:

1. Vedenkäytön vähentäminen
2. Energiankulutuksen vähentäminen

Lue lisää Metsä Boardin veloista ja maksuvalmiudesta.

Lue lisää Metsä Boardin 2030-kestävyystavoitteista.