Jätteet ja sivutuotteet

Tavoitteenamme on hyödyntää kaikki tuotannon sivuvirrat niin, ettei prosesseissamme synny kaatopaikkajätettä vuoden 2030 jälkeen.

Tuotantomme sivuvirrat koostuvat sivutuotteista ja tuotannossa syntyneistä prosessijätteistä. Sivutuotteita ovat esimerkiksi ravinnerikkaimmat tuhkat, jotka myydään lannoitteeksi, ja kalkkijakeet, jotka voidaan polttaa kalkiksi ja hyödyntää teollisuudessa.

Sivutuotteiden ja prosessijätteen lisäksi toiminnassamme syntyy muuta vaaratonta jätettä, kuten yhdyskuntajätettä ja rakennusjätettä, sekä vaarallista jätettä.

 • 17%

  Sivutuotteet

 • 80%

  Prosessijäte

 • 3%

  Muu vaaraton jäte

 • <1%

  Vaarallinen jäte

99 prosenttia prosessijätteestä hyödynnetään materiaaleina tai energiantuotannossa. Vain 1 prosentti toimitetaan kaatopaikalle.

 

Metsä Groupissa on käynnissä strateginen T&K-ohjelma sivuvirtojen jalostamiseksi kiertotalouden käyttöön. Metsä Group tutkii ja kehittää itse ja yhdessä kumppaneiden kanssa erilaisia uusia käyttötapoja lietteille, tuhkille, ligniinille, sahanpurulle, kuorelle ja monille muille metsäteollisuuden sivuvirroille. Myös hiilidioksidin talteenoton ja jatkojalostuksen mahdollisuuksia selvitetään.