Jätteet ja sivutuotteet

Tavoitteenamme on hyödyntää kaikki tuotannon sivuvirrat niin, ettei prosesseissamme synny kaatopaikkajätettä vuoden 2030 jälkeen.

Tuotannon sivuvirrat koostuvat sivutuotteista ja tuotannossa syntyneistä prosessijätteistä. Sivutuotteita ovat esimerkiksi ravinnerikkaimmat tuhkat, jotka myydään lannoitteeksi, ja kalkkijakeet, jotka voidaan polttaa kalkiksi ja hyödyntää teollisuudessa.

Sivutuotteiden ja prosessijätteen lisäksi toiminnassamme syntyy vaarallista jätettä, yhdyskuntajätettä ja rakennusjätettä.

Suurin osa toiminnassamme syntyvistä sivuvirroista ja jätteistä voidaan hyödyntää sivutuotteina materiaalikäyttöön tai energiantuotantoon. Vain pieni osa toimitetaan kaatopaikalle tai käsitellään vaarallisena jätteenä.

Jätteet ja sivutuotteet vuonna 2022

Waste-and-by-products-FI-2022.jpg

Parannamme jatkuvasti talteenottoprosesseja, jotta sellun ja kartongin tuotannossa ei synny hukkaa. Etsimme myös uusia tapoja käyttää tuotannon sivuvirtoja uudelleen, ja käytämme orgaanisia jakeita energian tuotantoon. Suurin haasteemme on löytää käyttökohteita sellun tuotannossa syntyvälle viherlipeäsakalle, ja selvitämme aktiivisesti sen hyötykäytölle ratkaisuja.