Jätteet ja sivutuotteet

Tavoitteenamme on hyödyntää kaikki tuotannon sivuvirrat niin, ettei prosesseissamme synny kaatopaikkajätettä vuoden 2030 jälkeen.

Tuotantomme sivuvirrat koostuvat sivutuotteista ja tuotannossa syntyneistä prosessijätteistä. Sivutuotteita ovat esimerkiksi ravinnerikkaimmat tuhkat, jotka myydään lannoitteeksi, ja kalkkijakeet, jotka voidaan polttaa kalkiksi ja hyödyntää teollisuudessa.

Suurin osa prosessijätteestä voidaan hyödyntää materiaalikäyttöön tai energiantuotantoon. Vain 1 prosentti toimitetaan kaatopaikalle.

Sivutuotteiden ja prosessijätteen lisäksi toiminnassamme syntyy muuta vaaratonta jätettä, kuten yhdyskuntajätettä ja rakennusjätettä, sekä vaarallista jätettä.

 • 17%

  Sivutuotteet

 • 80%

  Prosessijäte

 • 3%

  Muu vaaraton jäte

 • <1%

  Vaarallinen jäte

Metsä Groupissa on käynnissä strateginen T&K-ohjelma sivuvirtojen jalostamiseksi kiertotalouden käyttöön. Metsä Group tutkii ja kehittää itse ja yhdessä kumppaneiden kanssa erilaisia uusia käyttötapoja lietteille, tuhkille, ligniinille, sahanpurulle, kuorelle ja monille muille metsäteollisuuden sivuvirroille. Myös hiilidioksidin talteenoton ja jatkojalostuksen mahdollisuuksia selvitetään.