Riskit ja mahdollisuudet

Vastuullisuuden edistäminen tukee Metsä Boardin liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Esimerkiksi ilmastomuutokseen liittyy kuitenkin myös riskejä. Näiden riskien hallinta on osa päivittäistä toimintaamme.

Kestävään kehitykseen liittyvät mahdollisuudet

Kiertotalous, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joissa Metsä Boardin vahvuuksia ovat muun muassa:

Uusiutuvat ja fossiilittomat raaka-aineet: pääraaka-aineemme puukuitu on uusiutuva raaka-aine ja peräisin kestävästi hoidetuista pohjoiseurooppalaisista metsistä. Tavoitteemme on luopua kaikista fossiiliöljypohjaista raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista vuoden 2030 loppuun mennessä.

Puhdas ja tehokas tuotanto: pääosin fossiilittomalla energialla resurssitehokkaasti tuotetut, kevyet kartonkimme auttavat pienentämään pakkausten ympäristövaikutuksia. Tavoitteemme on kokonaan luopua fossiilipohjaisen energian käytöstä tuotannossamme vuoden 2030 loppuun mennessä sekä edelleen tehostaa energian ja veden käyttöä.

Kierrätettävät turvalliset tuotteet: kartonkimme ovat kierrätettäviä ja/tai kompostoituvia ja ne tarjoavat vaihtoehdon muille pakkausmateriaaleille kuten muoville. Ensikuitukartonki on myös turvallinen valinta, koska ensikuitu ei sisällä tuntemattomia kemikaalijäämiä, joista voisi olla haittaa esimerkiksi elintarvikepakkaamisessa.

Kestävän kehityksen riskit

Esimerkiksi ilmastomuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen liittyy myös riskejä. Metsä Boardilla ilmastoriskit koskevat erityisesti metsiä sekä energian ja veden käyttöä. Vähähiilisessä taloudessa myös tuotteiden kysyntä ja tarjonta voivat poiketa nykytilanteesta. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen lisääntyvällä sääntelyllä puolestaan aiheuttaa riskejä metsien hyödyntämiselle.

Kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien riskien, kuten ilmastoriskien, hallinta sisältyy Metsä Boardin yleiseen riskienhallintaprosessiin. Riskienhallintaan osallistuvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, riskienhallintajohtaja sekä liiketoimintojen ja tukitoimintojen edustajia. Riskienhallinta liittyy olennaisesti Metsä Boardin normaaliin liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Riskienhallinta on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa, jolla varmistetaan yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Lue lisää Kestävyysraportistamme.

Lue lisää riskeistä