Ilmastonmuutos

Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on, että vuoden 2030 loppuun mennessä tehtaamme eivät käytä enää lainkaan fossiilisia polttoaineita eivätkä osta fossiilipohjaisesti tuotettua energiaa. Tällöin tuotannossamme ei synny enää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

Kunnianhimoiset tavoitteemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on hyväksytty Science Based Targets -aloitteen mukaisesti ja ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joilla ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen.

Kokonaan fossiilittoman energian käyttöön siirtyminen edellyttää energiatehokkuuden parantamista ja tehdaskohtaisia toimia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi sekä omassa energian tuotannossamme että ostetun sähkön ja lämmön osalta.

Tunnustuksena toimistamme päästöjen ja ilmastoriskien vähentämiseksi ja vähähiilisen talouden kehittämiseksi CDP on valinnut Metsä Boardin Climate A -listalle jo kahdeksana peräkkäisenä vuotena 2016–2023.

Uusiutuvaa ja fossilitonta energiaa

Fossiilittoman energian osuus kokonaisenergiankulutuksestamme on tällä hetkellä 90 prosenttia. Noin 74 prosenttia käyttämästämme energiasta perustuu uusiutuviin energianlähteisiin, pääasiassa puuperäiseen biomassaan. Tämä tarkoittaa, että hyödynnämme metsäteollisuuden prosessien ja puunhankinnan jakeita, kuten mustalipeää, puunkuorta ja hakkuutähteitä. 16 prosenttia käyttämästämme energiasta tuotetaan ydinvoimalla ja 10 prosenttia fossiilisilla polttoaineilla.

Omassa energiantuotannossamme käytetyt fossiiliset polttoaineet (maakaasu, nestekaasu, turve ja öljy) korvaamme uusiutuvilla polttoaineilla tai fossiilittomasti tuotetulla energialla vuoden 2030 loppuun mennessä. Myös ostetun energian vaihdamme uusiutuviin tai fossiilittomiin vaihtoehtoihin.

Arvoketjulla on suuri merkitys

Arvoketjumme päästöt (Scope 3) muodostavat lähes 90 prosenttia kaikista fossiilisista kasvihuonekaasupäästöistämme. Arvoketjussamme merkittävä osa päästöistä aiheutuu ostamiemme raaka-aineiden, kuten sellun, sideaineiden, pigmenttien ja prosessikemikaalien valmistuksesta sekä myymiemme tuotteiden jatkojalostuksesta, kuljetuksista ja käsittelystä tuotteen elinkaaren lopussa. Näiden päästöjen vähentäminen on meille haasteellisempaa kuin omia tehtaitamme koskevat toimenpiteet. Kannustamme merkittävimpiä toimittajiamme asettamaan itselleen SBTi:n mukaiset päästövähennystavoitteet. Lisäksi suosimme mahdollisuuksien mukaan vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja.