Investoimme vastuulliseen ja kannattavaan kasvuun

Metsä Boardilla on käynnissä merkittäviä investointeja, joilla vastataan vastuullisten ja korkealaatuisten pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Strategiamme mukaisesti uudistamme jatkuvasti teollisia toimintojamme vahvistaaksemme kilpailukykyämme entisestään. Alla on listattu merkittävimmät käynnissä olevat (*) ja suunnitellut (**) kasvu- ja kehitysinvestointimme.
 1. *

  Taivekartonkikapasiteetin kasvattaminen Husumissa

  Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa kasvatamme taivekartongin vuotuista tuotantokapasiteettia noin 200 000 tonnilla. Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla.

  Huom! Päivämäärät ja luvut ovat arvioita, ja saattavat muuttua investoinnin aikana

  Investointipäätös Uusi kapasiteetti Käyttöön-otto Arvo Ajoittuminen
  Q2 2021 200 000 tonnia taivekartonkia H2 2023 230 miljoonaa euroa 2021–2024

  Investointi lyhyesti

  Investoinnin jälkeen kartonkikone BM1:n taivekartongin kapasiteetti on
  600 000 tonnia/vuosi. Investointi kasvattaa Metsä Boardin vuotuista liikevaihtoa arviolta noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi investoinnilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön vuotuiseen vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Liikevaihdon kasvu ja tulosparannus arvioidaan saavutettavan kokonaisuudessaan vuonna 2026.

  Husumin tehdasintegraatin kasvavien logistiikkavolyymien johdosta myös satamakonseptia uudistetaan. Osin vielä suunnitteilla olevien investointien arvo on 20–30 miljoonaa euroa.

 2. *

  Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma, saatu päätökseen 9/2023

  Metsä Board käynnisti vuonna 2021 valkopintaista kraftlaineria valmistavan Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman. Ohjelma kasvattaa pääosin päällystetyn valkoisen kraftlainerin vuosittaista kapasiteettia, parantaa tehtaan energia- ja vesitehokuutta, ja sisältää valkaisemattoman sellun tuotantolinjan oston.

  Huom! Päivämäärät ja luvut ovat arvioita, ja saattavat muuttua investoinnin aikana

  Investointi-päätös  Uusi kapasiteetti  Käyttöönotto Arvo Ajoittuminen
  Q1 2021 40 000 valkopintaista kraftlaineria, pääasiassa päällystettyä H2 2023 110 miljoonaa euroa 2021–2023  Investointi lyhyesti

  Kehitysohjelman myötä Kemin kartonkikoneen valkoisen kraftlainerin vuosittainen kapasiteetti kasvaa 425 000 tonnista 465 000 tonniin. Investointi vahvistaa Metsä Boardin globaalia johtavaa asemaa päällystetyn valkoisen kraftlainerin valmistajana. Osana ohjelmaa yhtiö ostaa Metsä Fibreltä kartongin valmistuksessa käytettävän modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan, jonka kapasiteetti on noin 180 000 tonnia vuodessa. Kehitysohjelma myös vähentää tehtaan vedenkäyttöä 40 prosenttia ja energian käyttöä 5 prosenttia tuotettua kartonkitonnia kohden, ja on merkittävä askel kohti yhtiön vuodelle 2030 asettamia vastuullisuustavoitteita.

  Uuden kraftlainerikapasiteetin arvioidaan olevan täysimääräisenä markkinoilla vuonna 2025.

 3. **

  Husumin sellutehtaan uudistaminen, toinen vaihe

  Uudistamisen toisessa vaiheessa, myöhemmin 2020-luvun aikana, tehtaan kuitulinja uudistetaan. Lopullista investointipäätöstä tästä ei ole vielä tehty.

 4. **

  Uuden taivekartonkitehtaaan esisuunnittelu Kaskisten tehdasalueelle

  Yhtiöllä on käynnissä esisuunnittelu uuden, vuosikapasiteetiltaan noin 800 000 tonnin taivekartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisten tehdasalueelle. Esisuunnittelu sisältää teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun sekä päälaitehankintojen kilpailutuksen.  Ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely) saatiin päätökseen syyskuussa 2023. Ympäristölupaprosessi on edelleen käynnissä. Yhtiö arvioi, että mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuonna 2024. 

  Tehtaan lähtökohtana on fossiiliton tuotanto sekä selvästi vähäisempi puun, energian ja veden kulutus tuotettua taivekartonkitonnia kohden nykyisiin tuotantolaitoksiin verrattuna. Tavoitteena on huippuluokan resurssitehokkuus ja hiilijalanjäljen alentamisen mahdollistava tuote. 

  Lue lisää aiheeseen liittyvistä tiedotteista:
  Lehdistötiedote 6.10.2023
  Lehdistötiedote 26.9.2023
  Lehdistötiedote 12.1.2023
  Sijoittajauutinen 15.9.2022
  Sijoittajauutinen 4.5.2022

  Investoinnin arvioitu aikataulu on täällä (englanniksi)