Investoinnit

Metsä Boardilla on käynnissä merkittäviä investointeja, joilla vastataan vastuullisten ja korkealaatuisten pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Strategiamme mukaisesti uudistamme jatkuvasti teollisia toimintojamme vahvistaaksemme kilpailukykyämme entisestään. Alla on listattu käynnissä olevia, valmistuneita sekä suunnitteilla olevia kasvu- ja kehitysinvestointejamme.
 1. 2024-

  Simpeleen kartonkikoneen uudistaminen - käynnissä

  Taivekartonkikoneen uudistaminen on osa Simpeleen kartonkitehtaan laajempaa modernisointiohjelmaa. Investointipäätös tehtiin 24.4.2024.

   

  Investointipäätös Uusi kapasiteetti (Arvioitu) Käyttöön-otto Arvo Ajoittuminen
  Q2 2024 10 000 tonnia taivekartonkia Q2 2025 60 miljoonaa euroa 2024–2026

  Investointi sisältää uudistuksia taivekartonkikoneen kartonkikoneen alkukuivatus- ja päällystysosalla. Se mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden korvaamisen kartongin valmistuksessa, lisää tuotannon tehokkuutta sekä parantaa taivekartongin laatua. Lisäksi uudistaminen kasvattaa tuotantokapasiteettia noin 10 000 tonnilla, minkä jälkeen Simpeleen taivekartongin tuotantokapasiteetti on noin 310 000 tonnia/vuosi. Simpeleen tehdas valmistaa korkealaatuista kevyttä taivekartonkia, josta valmistetaan pääosin elintarvike- ja lääkepakkauksia.

 2. 2023-

  Husumin satamakonseptin uudistaminen - käynnissä

  Husumin tehdasintegraatin logistiikkavolyymien kasvun vuoksi satamakonseptia uudistetaan. Investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Investoinnin odotetaan valmistuvan vuonna 2024.

 3. **

  Husumin sellutehtaan uudistaminen - suunnittelussa

  Uudistamisen toisessa vaiheessa, myöhemmin 2020-luvun aikana, tehtaan kuitulinja uudistetaan. Lopullista investointipäätöstä tästä ei ole vielä tehty.

 4. **

  Simpeleen kartonkitehtaan modernisointi – osittain suunnittelussa

  Metsä Board ilmoitti 21.3.2024 merkittävästä ja vaiheittain toteutettavasta investointiohjelmasta Simpeleen kartonkitehtaan modernisoimiseksi. Investointipäätöstä ei ole vielä tehty.

  Ohjelma sisältää uudistuksia mekaanisen massan valmistuksessa, kartonkikoneen alkukuivatus- ja päällystysosalla sekä jälkikäsittelyssä. Lisäksi suunnitelmissa on uusi voimalaitos. Investointiohjelman tuloksena taivekartongin laatu, suorituskyky ja kustannuskilpailukyky paranevat, sekä tuotantokapasiteetti kasvaa. Uudistukset tukevat myös yhtiön tavoitetta fossiilivapaasta tuotannosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Ohjelma tukee Metsä Boardin tavoitetta fossiilittomasta tuotannosta vuoden 2030 loppuun mennessä.

  Simpeleen ja Kyron kartonkitehtaiden investointien arvioitu kokonaiskustannus on 250 miljoonaa euroa seuraavien 10 vuoden aikana. Metsä Board tarkentaa investointien aikataulua, toimenpiteitä ja laajuutta suunnitelmien edetessä.

 5. **

  Kyron kartonkitehtaan modernisointi – suunnittelussa

  Metsä Board ilmoitti 21.3.2024 käynnistävänsä Kyron kartonkitehtaalla investointiohjelman barrierkartonkien suorituskyvyn parantamiseksi ja loppukäyttöalueiden laajentamiseksi. Investointipäätöstä ei ole vielä tehty.

  Simpeleen ja Kyron kartonkitehtaiden investointien arvioitu kokonaiskustannus on 250 miljoonaa euroa seuraavien 10 vuoden aikana. Metsä Board tarkentaa investointien aikataulua, toimenpiteitä ja laajuutta suunnitelmien edetessä.

 6. **

  Uusia tuotteita Husumin nykyiselle kartonkitehtaalle – suunnittelussa

  Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa Metsä Board aloittaa ohjelman uusien tuotteiden valmistamisesta nykyisellä valkoisen kraftlainerin tuotantolinjalla (kartonkikone 2). Tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kasvavaan ruoka- ja tarjoilupakkaussegmenttiin. Investointipäätöstä ei ole vielä tehty.

 7. 2021–2023

  Taivekartonkikapasiteetin laajennus Husumin tehtaalla, Ruotsissa - valmistunut

  Kasvatimme Husumin tehdasintegraatin vuosittaista taivekartongin tuotantokapasiteettia 200 000 tonnilla. Investointi saatiin päätökseen marraskuussa 2023.

  Investointi-päätös

  Uusi kapasiteetti

  Käynnistyminen

  Investoinnin arvo

  Investointiaika

  Q2 2021 200 000 tonnia taivekartonkia Q4 2023 230 miljoonaa euroa 2021 - käynnissä

  Investointi lyhyesti

  Investoinnin jälkeen Husumin kartonkikone 1:n vuosittainen taittokartongin tuotantokapasiteetti on 600 000 tonnia/vuosi. Lisäkapasiteetti otettiin käyttöön vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä, ja kapasiteetin odotetaan olevan kokonaisuudessaan markkinoilla vuonna 2026.

  Investointi kasvattaa Metsä Boardin vuotuista liikevaihtoa noin 200 miljoonalla eurolla. Lisäksi sillä odotetaan olevan noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön vuosittaiseen käyttökatteeseen. Liikevaihdon kasvun ja tulosparannuksen odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuonna 2026.

  Osa investointikustannuksista siirretään vuoden 2024 investointeihin.

 8. 2021–2023

  Kemin kartonkitehtaan kehittämisohjelma - valmistunut

  Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelmaan sisältyi valkoisen kraftlainerin kapasiteetin laajentaminen, valkaisemattoman sellun tuotantolinjan hankinta sekä tehtaan energia- ja vesitehokkuuden parantaminen. Investointi saatiin päätökseen syyskuussa 2023.

  Investointi-päätös Uusi kapasiteetti Käynnistyminen Investoinnin arvo Investointiaika     
  Q1 2021 40 000 tonnia valkopintaista kraftlaineria,  pääasiassa päällystettyä Q3 2023 110 miljoonaa euroa 2021- käynnissä

  Investointi lyhyesti

  Ohjelman myötä tehtaan vuosittainen valkoisen kraftlainerin kapasiteetti kasvoi 425 000 tonnista 465 000 tonniin. Tämä vahvistaa Metsä Boardin maailmanlaajuisesti johtavaa asemaa päällystetyn valkoisen kraftlainerin tuottajana.  Osana ohjelmaa yhtiö ostaa Metsä Fibreltä modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan, jonka vuosikapasiteetti on 180 000 tonnia. Kehitysohjelma vähentää Kemin tehtaan vedenkäyttöä 40 % ja energiankulutusta 5 % tuotettua kartonkitonnia kohden.

  Kraftlainerin lisäkapasiteetin käynnistys tapahtui vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, ja kapasiteetin odotetaan olevan kokonaisuudessaan markkinoilla vuonna 2025.

  Osa investointikustannuksista siirrettiin vuoden 2024 investointeihin.

 9. 2019-2022

  Husumin sellutehtaan uudistaminen - valmistunut

  Husumin sellutehtaan uudistuksen ensimmäinen vaihe sisälsi uuden soodakattilan ja turbiinin.

  Investointi-päätös Uusi kapasiteetti Käynnistyminen /valmistuminen Investoinnin arvo Investointiaika     
  Q2 2019 Ei uutta sellukapasitteettia Q4 2022 380 miljoonaa euroa 2019-2023    

  Uusi soodakattila ja turbiini lisäsivät sellutehtaan sähköntuotantoa, mikä paransi tehdasintegraatin energiaomavaraisuutta ja toi Metsä Boardin lähemmäs tavoitettaan täysin fossiilittomasta tuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Uusi soodakattila ja turbiini pienensivät integroidun tehtaan energia- ja huoltokustannuksia, paransivat tuotannon tehokkuutta ja lyhensivät vuosittaisten huoltotöiden kestoa. Investoinnin odotetaan parantavan Metsä Boardin vuotuista rahavirtaa noin 35 miljoonalla eurolla.