Investoimme vastuulliseen ja kannattavaan kasvuun

Metsä Boardilla on käynnissä merkittäviä investointeja, joilla vastataan vastuullisten ja korkealaatuisten pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Strategiamme mukaisesti uudistamme jatkuvasti teollisia toimintojamme vahvistaaksemme kilpailukykyämme entisestään. Alla on listattu merkittävimmät käynnissä olevat (*) ja suunnitellut (**) kasvu- ja kehitysinvestointimme.
 1. *

  Taivekartonkikapasiteetin kasvattaminen Husumissa

  Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa kasvatamme taivekartongin vuotuista tuotantokapasiteettia noin 200 000 tonnilla. Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla.

  Huom! Päivämäärät ja luvut ovat arvioita, ja saattavat muuttua investoinnin aikana

  Investointipäätös Uusi kapasiteetti Käyttöön-otto Arvo Ajoittuminen
  Q2 2021 200 000 tonnia taivekartonkia H2 2023 210 miljoonaa euroa 2021–2024

  Investointi lyhyesti

  Investoinnin jälkeen kartonkikone BM1:n taivekartongin kapasiteetti on
  600 000 tonnia/vuosi. Investointi kasvattaa Metsä Boardin vuotuista liikevaihtoa arviolta noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi investoinnilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön vuotuiseen vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Liikevaihdon kasvu ja tulosparannus arvioidaan saavutettavan kokonaisuudessaan vuonna 2026.

  Husumin tehdasintegraatin kasvavien logistiikkavolyymien johdosta myös satamakonseptia uudistetaan. Osin vielä suunnitteilla olevien investointien arvo on 20–30 miljoonaa euroa.

 2. *

  Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma

  Metsä Board käynnisti vuonna 2021 valkopintaista kraftlaineria valmistavan Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman. Ohjelma kasvattaa pääosin päällystetyn valkoisen kraftlainerin vuosittaista kapasiteettia, parantaa tehtaan energia- ja vesitehokuutta, ja sisältää valkaisemattoman sellun tuotantolinjan oston.

  Huom! Päivämäärät ja luvut ovat arvioita, ja saattavat muuttua investoinnin aikana

  Investointi-päätös  Uusi kapasiteetti  Käyttöönotto Arvo Ajoittuminen
  Q1 2021 40 000 valkopintaista kraftlaineria, pääasiassa päällystettyä H2 2023 67 miljoonaa euroa* 2021–2023

  *) yhtiö arvioi investoinnin arvon olevan alkuperäistä arviota suurempi
  Investointi lyhyesti

  Kehitysohjelman myötä Kemin kartonkikoneen valkoisen kraftlainerin vuosittainen kapasiteetti kasvaa nykyisestä 425 000 tonnista 465 000 tonniin. Investointi vahvistaa Metsä Boardin globaalia johtavaa asemaa päällystetyn valkoisen kraftlainerin valmistajana. Osana ohjelmaa yhtiö ostaa Metsä Fibreltä kartongin valmistuksessa käytettävän modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan, jonka kapasiteetti on noin 180 000 tonnia vuodessa. Kehitysohjelma myös vähentää tehtaan vedenkäyttöä 40 prosenttia ja energian käyttöä 5 prosenttia tuotettua kartonkitonnia kohden, ja on merkittävä askel kohti yhtiön vuodelle 2030 asettamia vastuullisuustavoitteita.

  Uuden kraftlainerikapasiteetin arvioidaan olevan täysin markkinoilla vuonna 2025.

 3. *

  Husumin sellutehtaan uudistaminen, ensimmäien vaihe

  Husumin sellutehtaan uudistaminen vahvistaa Husumin asemaa kestävänä alustana huippuluokan kartonkituotannon kehittämiselle. Uudistamisen ensimmäisen vaiheen, joka koostuu uudesta soodakattilasta ja turbiinista, arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2022.

  Huom! Päivämäärät ja luvut ovat arvioita, ja saattavat muuttua investoinnin aikana

  Investointi-päätös Uusi kapasiteetti  Käyttöön-otto Arvo Ajoittuminen 
  Q2 2019 Ei merkittävä Joulukuu 2022  380 miljoonaa euroa  2019–2023

  Investointi lyhyesti

  Metsä Board käynnisti vuonna 2019 Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen, joka koostuu uudesta soodakattilasta ja turbiinista.

  Uudistuksen ensimmäisen vaiheen investoinnin arvo on 380 miljoonaa euroa (alkuperäinen arvo 320 miljoonaa euroa). Vuoden 2022 loppuun mennessä hankkeeseen tehdyt investoinnit olivat yhteensä noin 370 miljoonaa euroa.

  Uusi soodakattila ja turbiini käynnistyivät joulukuussa 2022.

  Investointi vähentää Husumin tehdasintegraatin energiakustannuksia, parantaa tuotantotehokkuutta ja lyhentää vuosihuoltoseisokkien kestoa. Uudet modernit laitteet ja prosessit lisäävät merkittävästi tehtaan biopohjaisen energian tuotantoa. Uusi soodakattila ja turbiini lisäävät sellutehtaan sähköntuotantoa, mikä parantaa Husumin tehdasintegraatin energiaomavaraisuutta. Se myös vie Metsä Boardin lähemmäksi kohti tavoitetta täysin fossiilittomasta tuotannosta vuoden 2030 loppuun mennessä. 

  Uudistamisen ensimmäisen vaiheen arvioidaan parantavan Metsä Boardin vuosittaista kassavirtaa noin 35 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 tästä arvioidaan toteutuvan vähintään puolet. 

 4. **

  Husumin sellutehtaan uudistaminen, toinen vaihe

  Uudistamisen toisessa vaiheessa, myöhemmin 2020-luvun aikana, tehtaan kuitulinja uudistetaan. Lopullista investointipäätöstä tästä ei ole vielä tehty.

 5. **

  Uuden taivekartonkitehtaaan esisuunnittelu Kaskisten tehdasalueelle

  Yhtiöllä on käynnissä esisuunnittelu uuden, vuosikapasiteetiltaan noin 800 000 tonnin taivekartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisten tehdasalueelle. Esisuunnittelu sisältää teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun sekä päälaitehankintojen kilpailutuksen. Osana esisuunnittelua käynnistetään ympäristövaikutusten arviointi sekä ympäristölupaprosessi. Yhtiö arvioi, että mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuonna 2024. Tammikuussa 2023 käynnistettiin YVA menettely.

  Tehtaan lähtökohtana on fossiiliton tuotanto sekä selvästi vähäisempi puun, energian ja veden kulutus tuotettua taivekartonkitonnia kohden nykyisiin tuotantolaitoksiin verrattuna.Tavoitteena on huippuluokan resurssitehokkuus ja hiilijalanjäljen alentamisen mahdollistava tuote. 

  Lue lisää aiheeseen liittyvistä tiedotteista:

  Lehdistötiedote 12.1.2023
  Sijoittajauutinen 15.9.2022
  Sijoittajauutinen 4.5.2022

  Investoinnin arvioitu aikataulu on täällä (englanniksi)