Sellumarkkina

Ensikuidusta valmistetun sellun vuotuinen kulutus on maailmanlaajuisesti noin 171 miljoonaa tonnia, josta 102 miljoonaa tonnia on integroitu esimerkiksi paperin tai kartongin tuotantoon. Loput 69 miljoonaa tonnia myydään markkinoille, ja se on pääasiassa valkaistua havu- ja lehtipuusellua.

Markkinasellu

Markkinasellun vuotuinen globaali kysyntä on noin 69 miljoonaa tonnia. Se koostuu lehtipuusellusta (36 miljoonaa tonnia), havupuusellusta (26 miljoonaa tonnia), kemihierteestä (CTMP) (4 miljoonaa tonnia) sekä valkaisemattomasta sellusta (3 miljoonaa tonnia).

Sellulaadut

Kuitujen pituus ja lujuus vaihtelevat puulajin mukaan. Sen ansiosta sellulaaduilla on eri loppukäyttöihin soveltuvia ominaisuuksia. Havupuusellu koostuu pitkistä kuiduista, jotka antavat lujuutta, kun taas lehtipuusellu koostuu lyhyistä kuiduista, jotka antavat erinomaiset pintaominaisuudet. Eri sellulaatuja yhdistetään usein keskenään erityisesti kartonkien valmistuksessa.

BCTMP (bleached chemi-thermomechanical pulp) on valkaistua kemiallista sellua. Sen valmistuksessa yhdistetään mekaaninen ja kemiallinen sellunvalmistusprosessi kuitujen poistamiseksi. Esimerkiksi taivekartongin valmistuksessa kartongin keskikerros on BCTMP:tä, jonka ansiosta kartongista saadaan kevyt mutta jäykkä.

Sellujen markkinahinnat

Fastmarkets Foex julkaisee sellujen markkinahinnan kehitystä, ja se on nähtävillä Metsä Boardin sijoittajaesitysmateriaaleissa neljännesvuosittain päivitettynä. Esitysmateriaalit löytyvät täältä

Globaali sellun kysyntä alueittain, %

Lähde: PPPC

Globaali sellun kysyntä loppukäytön mukaan, %

Lähde: Hawkins Wright, 2022