Sellumarkkina

Ensikuidusta valmistetun sellun vuotuinen kulutus on maailmanlaajuisesti noin 179 miljoonaa tonnia, josta 107 miljoonaa tonnia on integroitu esimerkiksi paperin tai kartongin tuotantoon. Loput 72 miljoonaa tonnia myydään markkinoille, ja se on pääasiassa valkaistua havu- ja lehtipuusellua.

Markkinasellu

Markkinasellun vuotuinen globaali kysyntä on noin 72 miljoonaa tonnia. Se koostuu lehtipuusellusta (41 miljoonaa tonnia), havupuusellusta (25 miljoonaa tonnia), kemihierteestä (CTMP) (3 miljoonaa tonnia) sekä valkaisemattomasta sellusta (3 miljoonaa tonnia).

Sellulaadut

Kuitujen pituus ja lujuus vaihtelevat puulajin mukaan. Sen ansiosta sellulaaduilla on eri loppukäyttöihin soveltuvia ominaisuuksia. Havupuusellu koostuu pitkistä kuiduista, jotka antavat lujuutta, kun taas lehtipuusellu koostuu lyhyistä kuiduista, jotka antavat erinomaiset pintaominaisuudet. Eri sellulaatuja yhdistetään usein keskenään erityisesti kartonkien valmistuksessa.

BCTMP (bleached chemi-thermomechanical pulp) on valkaistua kemiallista sellua. Sen valmistuksessa yhdistetään mekaaninen ja kemiallinen sellunvalmistusprosessi kuitujen poistamiseksi. Esimerkiksi taivekartongin valmistuksessa kartongin keskikerros on BCTMP:tä, jonka ansiosta kartongista saadaan kevyt mutta jäykkä.

Sellujen markkinahinnat

Fastmarkets Foex julkaisee sellujen markkinahinnan kehitystä, ja se on nähtävillä Metsä Boardin sijoittajaesitysmateriaaleissa neljännesvuosittain päivitettynä. Esitysmateriaalit löytyvät täältä

Markkinasellun globaali kysyntä alueittain, %

Lähde: PPPC

Valkaistun markkinahavusellun (BSKP) globaali kysyntä loppukäytöittäin, %