Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ((EU) N:o 596/2014, "MAR") tarkoitettujen Metsä Boardin johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on 3.7.2016 alkaen ilmoitettava Metsä Boardille ja Finanssivalvonnalle kaikista liiketoimista.

Tällaiset ilmoitukset on tehtävä Metsä Boardille ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa kaupantekopäivästä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Tee liiketoimi-ilmoitus 

Tee liiketoimi-ilmoitus Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kautta. 

Ilmoituksen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Metsä Boardin LEI-tunnus

743700KKB8Q035K38488

Metsä Boardin osakkeiden kaupankäyntitunnukset

METSA
(A-osake)

METSB
(B-osake)

Metsä Boardin osakkeiden ISIN-koodit

FI0009000640
(A-osake)

FI0009000665 (B-osake)

Ilmoitusnumero

Generoituu automaattisesti lomakkeelle

2. Ilmoita Metsä Boardille

Ilmoita välittömästi kaupan teon jälkeen siitä Metsä Boardille sähköpostiosoitteeseen insidermetsaboard@metsagroup.com.

3. Lähetä ilmoitus  

Lähetä täyttämäsi ilmoitus sähköpostin liitteenä Metsä Boardille ja ​välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen ja viimeistään kolmantena (3) arkipäivänä liiketoimen tekemisestä. Ilmoitusta ei saa lähettää postitse lyhyen ilmoitusajan takia.

Metsä Boardille:

Lähetä ilmoitus sähköpostin liitteenä osoitteeseen insidermetsaboard@metsagroup.com. Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Metsä Boardilla on ilmoitukseen liittyen kysyttävää. 

Finanssivalvonnalle:

Ilmoitus lähtee Finanssivalvonnalle automaattisesti sähköisen asioinnin kautta.

Metsä Board julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään toisena työpäivänä ilmoituksen saatuaan. 

Finanssivalvonnan sivuilta löytyy lisätietoa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitusten tekemisestä ja siihen liittyvästä sääntelystä.