Ympäristöjohtaminen

Resurssitehokkuus ja investoinnit parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan vähentävät tuotantomme päästöjä sekä tukevat energian, veden ja raaka-aineiden vastuullista käyttöä.

Toimintaamme ohjaavat ympäristöpolitiikkamme periaatteet, jotka korostavat kestävää metsätaloutta, ympäristövastuuta, toimintamme jatkuvaa parantamista, resurssitehokkuutta sekä toimittajiemme vastuullisuutta.

Pyrimme aktiivisesti minimoimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiamme ja siten ennaltaehkäisemään mahdollisten riskien toteutumisen.

  • Kaikki tehtaamme toimivat tehdaskohtaisten, paikallisten ympäristöviranomaisten asettamien ympäristölupien rajoissa. Luvat koskevat muun muassa päästöjä vesistöihin ja ilmakehään, melua sekä päästöjen seurantaa ja raportointia.

  • Kaikki tuotantolaitoksemme noudattavat sertifioituja johtamisjärjestelmiä esimerkiksi laadun, ympäristön ja energian osalta. Johtamisjärjestelmien mukaisesti tuotantolaitoksillamme tehdään säännöllisesti riskinarviointeja sekä sisäisiä ja kolmannen osapuolen tekemiä auditointeja.

  • Mittaamme ja kehitämme suorituskykyämme kunnianhimoisilla vastuullisuustavoitteillamme, jotka ylittävät lakien vaatimukset.

Johtamisjärjestelmät tukevat jatkuvaa parantamista

Kaikilla Metsä Boardin tuotantoyksiköillä on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmä sekä PEFC- ja FSC®-sertifioidut puun alkuperänseurantajärjestelmät.

Kaikissa tuotantoyksiköissämme on myös otettu käyttöön sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä (EES), joka toimii systemaattisena hallintatyökaluna energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kaikki yksikkömme ovat sertifioituja ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän mukaisesti.

 

Tavoitteidemme saavuttaminen vaatii investointeja

Operatiivisella tasolla Metsä Boardin tuotantoyksiköt toteuttavat jatkuvasti pienimuotoisia investointeja, jotka keskittyvät raaka-aineiden, veden ja energian tehokkaampaan käyttöön, päästöjen vähentämiseen ja riskien ennaltaehkäisyyn.

Tämän lisäksi toteutamme mittavia investointeja vuoteen 2030 ulottuvien kestävyystavoitteidemme saavuttamiseksi. Näistä merkittävimpiä ovat Husumin sellutehtaan uudistaminen ja Kemin kartonkitehtaan kehityshanke.

Kaikki tuotantolaitoksemme noudattavat sertifioituja johtamisjärjestelmiä.