2030-kestävyystavoitteet

Strategiamme rakentuu kestävälle kehitykselle, joka on mukana kaikessa mitä teemme. Vuoteen 2030 ulottuvissa kestävyystavoitteissamme olemme sitoutuneet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, ilmastonmuutoksen hillintään, luonnonvarojen käytön kestävyyteen, hyvinvoivaan työyhteisöön ja eettiseen toimintaan.

Olemme määritelleet olennaisuusanalyysin perusteella seitsemän keskeistä kestävän kehityksen olennaista aihetta, jotka ohjaavat työtämme kohti 2030-kestävyystavoitteita. Aiheet edustavat ja tukevat Metsä Groupin liiketoimintaa kokonaisuutena ja ottavat huomioon merkittävimmät vaikutukset koko arvoketjussamme. Aiheet on jaettu kolmeen teemaan: ympäristö, sosiaalinen vastuu ja vastuullisuuden hallinnointi. Kestävyystavoitteemme on luokiteltu näiden ESG-näkökulmien mukaisesti.

Ympäristö

Turvaamme ja vahvistamme luonnon monimuotoisuutta lisäämällä lajien vaatimia olosuhteita ja säilyttämällä arvokkaita elinympäristöjä.

Tavoitteemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on hyväksytty Science Based Targets -aloitteen mukaisesti ja ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joissa ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen. Hyödynnämme luonnonvaroja tehokkaasti ja vähennämme jätteiden määrää.

 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien käytön ekologinen kestävyys

  Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien käytön ekologinen kestävyys

 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen

  Ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen

 • Tuotannon vastuullisuus ja resurssien tehokas käyttö

  Tuotannon vastuullisuus ja resurssien tehokas käyttö

Sosiaalinen vastuu

Toimimme oikein. Kunnioitamme toisiamme, arvostamme erilaisuutta ja edistämme työturvallisuutta läpi arvoketjun.

 • Jokaisen kunnioittaminen ja oikein toimiminen

  Jokaisen kunnioittaminen ja oikein toimiminen

 • Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen

  Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen

Vastuullisuuden hallinnointi

Tiedämme, mistä raaka-aineemme ovat peräisin. Ohjaamme hankintoja toimittajille, joiden vastuullisuus on varmistettu.

 • Innovatiivisuus ja ennakkoluuloton yhteistyö

  Innovatiivisuus ja ennakkoluuloton yhteistyö

 • Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle

  Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle