Kiertotalous

Kiertotalous auttaa vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita aiheuttavat väestönkasvu, luonnonvarojen niukkuus, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmaston lämpeneminen. Kartonkimme tukevat kiertotaloutta.

Kiertotalouden käsite tarkoittaa uusiutuvien resurssien käyttöä, tehokkaan toiminnan varmistamista ja materiaalien pitämistä käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään.

Kartonki on erinomainen materiaali kiertotalouteen. Sen pääraaka-aine on uusiutuva puukuitu, ja se on kierrätettävä ja hyvin yleisesti kierrätetty materiaali. Kaikki kartonki tai paperi eivät kuitenkaan palaudu kierrätykseen esimerkiksi riittämättömän lajittelun, likaantumisen tai kuidun heikkenemisen vuoksi. Siksi tarvitsemme jatkuvasti uutta ensikuitua ylläpitämään kuitumateriaalin saatavuutta.

Kiertotalous on toimintamme ytimessä

Puu hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla

Metsä Group hyödyntää hankkimansa puuraaka-aineen täysimääräisesti. Puun arvokkain osa, tukit, hyödynnetään konsernin sahoilla, kun taas ohuemmat puun osat ja harvennuksista saatavat ohuet puut ovat sellu- ja kartonkitehtaiden pääraaka-aine. Oksat ja hakkuutähteet hyödynnetään uusituvan energian tuotannossa.

Metsä Groupin varsinaisten tuotteiden valmistusprosesseissa syntyy myös sivuvirtoja, jotka ovat arvokkaita raaka-aineita meille ja kumppaneillemme muilla teollisuuden aloilla. Esimerkiksi sahojen sivuvirroista saatua haketta ja sahanpurua toimitetaan sellu- ja kartonkiteollisuudelle sellun raaka-aineeksi, ja kumppanimme hyödyntävät mäntyöljyä biopolttoaineiden, liimojen ja maalien valmistuksessa. Sellunvalmistusprosessin ohessa syntyvä kuori ja mustalipeä ovat merkittävä uusiutuvan energianlähde omille tuotantoprosesseillemme ja tehtaiden lähialueiden yhteisöille. Puupohjaisista jakeista tuotettu uusiutuva energia kattaa lähes puolet Metsä Boardin kokonaisenergiankulutuksesta.

Tree_500px_FI.jpg