Muut hankinnat

Käytämme useita työkaluja varmistaaksemme, että kaikki toimittajamme noudattavat vaatimuksiamme ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta.

Muuta kuin puuta tai kuitua toimittavien toimittajien vastuullisuus varmistetaan keskitetysti Metsä Groupin hankintaprosessissa. Näitä ovat muun muassa kemikaalien, koneiden, laitteiden, kuljetusten ja muiden palveluiden toimittajat.

Mittarit toimittajien vastuullisuuden arviointiin

Käytämme useita työkaluja varmistaaksemme, että kaikki toimittajamme noudattavat vaatimuksiamme ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Nämä käytännöt on sisällytetty hankintaprosesseihimme, ja niihin kuuluvat riskianalyysit ja taustatarkastukset sekä toimittajien arvioinnit ja auditoinnit.

Jo toimittajien valintaprosessissa arvioimme toimittajiemme vastuullisuusriskejä analysoimalla toimialakohtaisia riskejä ja käyttämällä riskimaiden luokituksia. Toimittajien taustatarkastuksessa tarkastetaan toimittajan tausta kauppapakotteiden, rahanpesun, korruption, ihmisoikeusloukkauksien sekä muiden keskeisten riskien osalta.

Keskeiset mittarit toimitusketjumme vastuullisuuden seurantaan ja kehittämiseen ovat toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin sekä keskeisten toimittajiemme arvioinnit ja auditoinnit. Arviointeihin käytämme kyselyitä ja Ecovadis-työkalua. Mikäli arvioinneissa tai auditoinneissa havaitaan puutteita, ohjeistamme toimittajia ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Olemme myös asettaneet yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet yhdeksän partner-toimittajamme kanssa.

Kannustamme toimittajiamme asettamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet.

Tieteeseen perustuvissa tavoitteissamme (Science Based Targets) olemme sitoutuneet siihen, että 70 prosenttia asiakastoimituksiimme liittyvistä logistiikkatoimijoista sekä muista kuin kuitua toimittavista toimittajistamme, mitattuna osuutena hankintakustannuksista, asettaisi itselleen SBTi:n mukaiset tavoitteet vuoteen 2024 mennessä.

Jäljitämme raaka-aineidemme alkuperän

Parannamme edelleen kemikaalien, muiden raaka-aineiden ja tuotteidemme pakkausmateriaalien jäljitettävyyttä. Siksi pyydämme tuoteturvallisuuskyselyissämme toimittajia kertomaan ostamiemme raaka-aineiden valmistuspaikan.

Tavoitteenamme on tietää kaikkien ostamiemme raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien alkuperä vähintään valmistusmaan tasolla. Joidenkin raaka-aineiden osalta pyrimme jäljittämään alkuperätietoja vielä tarkemmin.