Muut hankinnat

Käytämme useita työkaluja varmistaaksemme, että kaikki toimittajamme noudattavat vaatimuksiamme ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta.

Muuta kuin puuta tai kuitua toimittavien toimittajien vastuullisuus varmistetaan keskitetysti Metsä Groupin hankintaprosessissa. Näitä ovat muun muassa kemikaalien, koneiden, laitteiden, kuljetusten ja muiden palveluiden toimittajat.

Mittarit toimittajien vastuullisuuden arviointiin

Käytämme useita työkaluja varmistaaksemme, että kaikki toimittajamme noudattavat vaatimuksiamme ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Nämä käytännöt on sisällytetty hankintaprosesseihimme, ja niihin kuuluvat riskianalyysit ja taustatarkastukset sekä toimittajien arvioinnit ja auditoinnit.

Jo toimittajien valintaprosessissa arvioimme toimittajiemme vastuullisuusriskejä analysoimalla kategoriakohtaisia riskejä ja käyttämällä riskimaiden luokituksia.

Keskeiset mittarit toimitusketjumme vastuullisuuden seurantaan ja kehittämiseen ovat toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin sekä se, että toimittajat läpäisevät taustaselvityksen ja vastuullisuusarvioinnin. Toimittajien taustatarkastuksessa tarkastetaan toimittajan tausta kauppapakotteiden, rahanpesun, korruption, ihmisoikeusloukkauksien sekä muiden keskeisten riskien osalta. Vastuullisuusarviointi sisältää laajan vastuullisuutta koskevan kyselylomakkeen ja sen analyysin.

Lisäksi toimittajien vastuullisuutta valvotaan toimittajan tiloissa tehtävillä auditoinneilla, joihin sisältyy ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä. Mikäli auditoinneissa tai arvioinneissa havaitaan puutteita, ohjeistamme toimittajia ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin.

Kannustamme toimittajiamme asettamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet.

Tieteeseen perustuvissa tavoitteissamme (Science Based Targets) olemme sitoutuneet siihen, että 70 prosenttia asiakastoimituksiimme liittyvistä logistiikkatoimijoista sekä muista kuin kuitua toimittavista toimittajistamme, mitattuna osuutena hankintakustannuksista, asettaisi itselleen SBTi:n mukaiset tavoitteet vuoteen 2024 mennessä.

Jäljitämme raaka-aineidemme alkuperän

Parannamme edelleen kemikaalien, muiden raaka-aineiden ja tuotteidemme pakkausmateriaalien jäljitettävyyttä. Siksi pyydämme tuoteturvallisuuskyselyissämme toimittajia kertomaan ostamiemme raaka-aineiden valmistuspaikan.

Tavoitteenamme on tietää kaikkien ostamiemme raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien alkuperä vähintään valmistusmaan tasolla. Joidenkin raaka-aineiden osalta pyrimme jäljittämään alkuperätietoja vielä tarkemmin.