Tilintarkastus

Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu tilikaudella 2011 ja tilikaudella 2021 yhtiön ja emoyhteisö Metsäliitto Osuuskunnan tarkastusvaliokuntien johdolla. Kilpailutuksen 2011 perusteella yhtiön pitkäaikaisena tilintarkastajana toiminut PricewaterhouseCoopers Oy vaihtui varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2012 KPMG Oy Ab:ksi. Tilintarkastus on kilpailutettu vuonna 2021 ja kevään 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, joka osoitti päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Kirsi Jantusen.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtiön tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan, minkä jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajien valintamenettelyä ja antaa hallitukselle ja yhtiökokoukselle suosituksensa tilintarkastajan valinnasta.

Vuonna 2022 tilintarkastuspalkkioita maksettiin KPMG Oy Ab:lle 200 000 euroa (196 000 euroa vuonna 2021 ja 196 000 euroa vuonna 2020, KPMG:lle kansainvälisesti yhteensä 255 000 euroa (241 000 euroa vuonna 2021 ja 206 000 euroa vuonna 2020) ja muille tilintarkastusyhteisöille Suomen ulkopuolella 11 000 euroa (21 000 euroa vuonna 2021 ja 23 000 euroa vuonna 2020). Lisäksi KPMG:lle on maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 0 euroa (0 euroa vuonna 2021 ja 4 000 euroa vuonna 2020).