Tilintarkastus

Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin viimeksi tilikaudella 2011 yhtiön ja emoyhteisö Metsäliitto Osuuskunnan tarkastusvaliokuntien johdolla. Kilpailutuksen perusteella yhtiön pitkäaikaisena tilintarkastajana toiminut PricewaterhouseCoopers Oy vaihtui varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2012 KPMG Oy Ab:ksi. Tarkastusvaliokunta järjesti yhdessä emoyhteisö Metsäliitto Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan kanssa vuonna 2021 tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen. Kevään 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana toimii edelleen KPMG Oy Ab, joka osoitti päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Kirsi Jantusen.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtiön tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan, minkä jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajien valintamenettelyä ja antaa hallitukselle ja yhtiökokoukselle suosituksensa tilintarkastajan valinnasta.

Vuonna 2021 tilintarkastuspalkkioita maksettiin KPMG Oy Ab:lle 196 064 euroa (196 064 euroa vuonna 2020 ja 196 064 euroa vuonna 2019, KPMG:lle kansainvälisesti yhteensä 437 212 euroa (402 322 euroa vuonna 2020 ja 413 528 euroa vuonna 2019) ja muille tilintarkastusyhteisöille Suomen ulkopuolella 20 641 euroa (23 484 euroa vuonna 2020 ja 23 484 euroa vuonna 2019). Lisäksi KPMG:lle on maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 0 euroa (3 581 euroa vuonna 2020 ja 34 327 euroa vuonna 2019).