Liputukset

Pörssiyhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa Finanssivalvonnalle ja kyseiselle pörssiyhtiölle omistusosuutensa muutoksista pörssiyhtiön osakkeissa. Pörssiyhtiö julkaisee osakkeenomistajalta saamansa liputusilmoituksen. 

Arvopaperimarkkinalain säännösten mukaan omistusosuuksien muutokset on julkistettava, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. 

Liputusilmoitukset on lähetettävä sähköpostiosoitteseen metsaboard.investors(at)metsagroup.com.

Liputusilmoitukset Metsä Boardin osakkeilla

Tiedot vuodesta 2011 eteenpäin

Ilmoituksen päivämäärä Yhtiö Muutos omistuksessa Tiedote
30.12.2022* Metsäliitto Osuuskunta Osakkeet > 50% Katso yksityiskohdat
10.3.2020 Metsäliitto Osuukunta Äänimäärä > 2/3 Katso yksityiskohdat 
17.12.2019 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Osakkeet ja äänimäärä < 5 % Katso yksityiskohdat

*Q&A: Metsäliitto Osuuskunnan omistusosuus Metsä Boardissa on ylittänyt 50%

Q: Muodostuuko Metsäliitto Osuuskunnalle velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Metsä Boardin kaikista muista osakkeista?
A: Ei muodostu. Metsä Boardilla on kaksi osakesarjaa, joista A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa 20 ääntä ja B-sarjan osake yhden äänen. Näin omistusosuus osakkeiden kokonaismäärästä on eri kuin osuus äänimäärästä. Osakkeenomistajalle muodostuu pakollinen tarjousvelvollisuus, kun osakkeiden tuottamien äänien osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä kasvaa yli 30 %:n tai 50 %:n tarjousvelvollisuusrajan (AML 11:19). Metsäliitto Osuuskunnan osuus Metsä Boardin osakkeiden tuottamista äänistä on ylittänyt 50 %:n rajan jo ennen kuin tarjousvelvollisuusrajaa alennettiin 50 %:iin yli 15 vuotta sitten. Koska Metsäliitto Osuuskunnan osuus Metsä Boardin osakkeiden tuottamista äänistä ei ole kasvanut yli tarjousvelvollisuusrajan, ei tarjousvelvollisuutta siksi muodostu.

Q: Miksi Metsäliitto Osuuskunta on laskenut tekemässään liputusilmoituksessa Metsä Boardin hallussa olevat omat osakkeet mukaan omistusosuuksiinsa?
A: Huomattavista omistus- ja ääniosuuksista tehtävistä liputusilmoituksissa osakkeenomistajan ilmoitettavaan osuuteen luetaan myös osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön omistus- ja ääniosuus (AML 9:7). Metsä Board on Metsäliitto Osuuskunnan määräysvallassa oleva yhteisö, sillä Metsäliitto Osuuskunnalla on enemmän kuin puolet Metsä Boardin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (AML 2:4). Näin ollen Metsäliitto Osuuskunnan on tullut ilmoittaa liputusilmoituksessaan välillisenä omistuksenaan Metsä Boardin hallussa olevat omat osakkeet.

Q: Milloin osakkeenomistajalle muodostuu velvollisuus tehdä tarjous yhtiön muista osakkeista?
A: Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajalle muodostuu pakollinen tarjousvelvollisuus, kun osakkeiden tuottamien äänien osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä kasvaa yli 30 %:n tai 50 %:n tarjousvelvollisuusrajan (AML 11:9). Lisäksi osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jonka omistamat osakkeet edustavat yli 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeisiin liittyvistä äänistä, on oikeus lunastaa jäljellä olevat osakkeet käypään hintaan (OYL 18:1). Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, jonka hallussa on osakkeita, jotka voidaan lunastaa, voi vaatia tällaista enemmistöosakkeenomistajaa lunastamaan osakkeensa.