Liputukset

Pörssiyhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa Finanssivalvonnalle ja kyseiselle pörssiyhtiölle omistusosuutensa muutoksista pörssiyhtiön osakkeissa. Pörssiyhtiö julkaisee osakkeenomistajalta saamansa liputusilmoituksen. 

Arvopaperimarkkinalain säännösten mukaan omistusosuuksien muutokset on julkistettava, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. 

Liputusilmoitukset on lähetettävä sähköpostiosoitteseen investors(at)metsaboard.com.

Liputusilmoitukset Metsä Boardin osakkeilla

Tiedot vuodesta 2011 eteenpäin

Muutospäivämäärä Yhtiö Muutos omistuksessa Tiedote
10.3.2020 Metsäliitto Osuukunta Äänimäärä > 2/3 Katso yksityiskohdat 
17.12.2019 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Osakkeet ja äänimäärä < 5 % Katso yksityiskohdat