Sidosryhmät ja yhteiskunta

Luomme arvoa, työllisyyttä ja hyvinvointia luontoa kunnioittaen, investoimme vastuullisesti ja edistämme avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Metsä Board vaikuttaa yhteiskuntaan ja ihmisiin monin tavoin. Olemme merkittävä työnantaja tehdaspaikkakunnillamme Suomessa ja Ruotsissa, ja kansainvälisen myyntiverkostomme kautta tarjoamme työpaikkoja maailmanlaajuisesti. Vaikutuksemme ulottuu laajalle myös toimitusketjujen kautta. 

Haluamme rakentaa luottamuksellisia suhteita ja avointa vuoropuhelua tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat henkilöstömme, asiakkaat, toimittajat, sijoittajat ja rahoittajat, paikalliset asukkaat sekä kansalaisjärjestöjen, tiedotusvälineiden ja yhteiskunnan edustajat. Järjestämme vuosittain lukuisia sidosryhmätapaamisia ja vierailuja tuotantolaitoksillemme. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat avoimet ovet -tilaisuudet, joissa kutsumme paikallisia asukkaita tutustumaan toimintaamme.

Kun investoimme vastuullisesti, hyvinvointi heijastuu ympäristöön ja ihmisiin. Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia kasvaa kannattavasti, tuottaa parempaa tulosta omistajillemme ja asiakkaillemme sekä luoda toiminnallamme arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin


Osana Metsä Groupia tuemme lasten ja nuorten liikuntaa. Metsä Group ja Suomen Urheiluliitto (SUL) ovat sopineet lasten ja nuorison yleisurheilun yhteistyökumppanuudesta vuosina 2022−2024. Yhteistyön keskiössä ovat lasten ja nuorten valtakunnalliset Seurakisat. Seurakisat on paikallistason kilpailumuoto, jossa lapsia ja nuoria rohkaistaan turvallisella ja iloisella tavalla monipuoliseen harrastamiseen kaikkialla Suomessa. Perhekeskeisyyttä korostetaan ottamalla vanhemmat mukaan aktiivisiksi toimijoiksi.

Lisäksi kannustamme lapsia ja nuoria tutustumaan metsiin ja metsäalaan yhdessä Suomen 4H-yhdistyksen ja sen paikallisyhdistysten kanssa. Vierailemme myös yläasteilla jakamassa tietoa metsäteollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista, teemme yhteistyötä monien oppilaitosten kanssa ja tarjoamme kesätöitä, harjoittelupaikkoja sekä mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen.

Tuemme lasten ja nuorten liikuntaa.

Jäsenyydet organisaatioissa

Edistämme metsien, metsäteollisuuden ja puupohjaisten tuotteiden asemaa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Lisäämme myös ymmärrystä biotaloudesta osana kiertotaloutta, ensikuidusta kuitukierron mahdollistajana, puukuitupohjaisten pakkausmateriaalien hyödyistä sekä tuote- ja elintarviketurvallisuudesta. Sitä varten osallistumme aktiivisesti useiden järjestöjen toimintaan.

Keskeiset kansainväliset järjestöt, joissa Metsä Boardilla on edustajia:

  • Confederation of European Paper Industries (CEPI)
  • European Association of Carton and Cartonboard manufacturers (Pro Carton)
  • CEPI Cartonboard
  • CEPI Containerboard
  • European Carton Makers Associations (ECMA)
  • The European Paper Packaging Alliance (EPPA)
  • 4evergreen alliance for fibre-based packaging

Keskeiset kansalliset järjestöt, joissa Metsä Boardilla on edustajia:

Lisäämme ymmärrystä biotaloudesta osana kiertotaloutta.