Vastuullisuuden hallinnointi

Vastuullisuus on osa koko henkilöstön päivittäistä työtä. Jokaisen metsäboardilaisen tulospalkkiotavoitteeseen sisältyy kestävyystavoite.

Metsä Boardissa vastuu kestävyysasioissa on hallituksella, toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Vastuullisuus on sisällytetty yhtiön hallituksen hyväksymään strategiaan, pitkän aikavälin liiketoiminta- ja investointisuunnitelmiin, riskienarviointeihin sekä vuotuisiin toimintasuunnitelmiin. 

Vastuullisuuden yhteys palkitsemiseen

Jokaisen metsäboardilaisen tulospalkkiotavoitteeseen sisältyy kestävyystavoite. Vuonna 2023 toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kestävyystavoitteet liittyivät Metsä Boardin 2030-kestävyystavoitteisiin, muun muassa työturvallisuuteen, eettisen yrityskulttuurin edistämiseen, fossiilittomien tuotteiden kehittämiseen sekä fossiilisten hiilidioksidipäästöjen ja vedenkäytön vähentämiseen. 

Lue lisää Kestävyysraportistamme.