Vastuullisuuden hallinnointi

Vastuullisuus on osa koko henkilöstön päivittäistä työtä. Jokaisen metsäboardilaisen tulospalkkiotavoitteeseen sisältyy vastuullisuustavoite.

Metsä Boardissa vastuullisuuden toteutumista seuraavat ja tukevat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Vastuullisuus on sisällytetty yhtiön hallituksen hyväksymään strategiaan, pitkän aikavälin liiketoiminta- ja investointisuunnitelmiin, riskienarviointeihin sekä vuotuisiin toimintasuunnitelmiin. 

Vastuullisuuden yhteys palkitsemiseen

Jokaisen metsäboardilaisen tulospalkkiotavoitteeseen sisältyy vastuullisuustavoite. Vuonna 2022 toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten vastuullisuustavoitteet koskivat muun muassa työturvallisuutta, energian- ja vedenkäytön vähentämistä, vastuullisuusyhteistyötä asiakkaiden kanssa ja vastuullisten tuotteiden kehittämistä. 

Lue lisää kestävyysraportistamme.

Sustainability-governance-2021-FI.JPG