Tuotekohtaiset sertifikaatit ja merkit

Sertifioidut kartonkimme antavat asiakkaillemme mahdollisuuden tunnettujen, luotettavien ympäristömerkkien käyttöön.

PEFC ja FSC®

Metsä Boardin asiakkaat voivat käyttää PEFC- tai FSC-merkkiä sertifioiduille kartonkituotteille, jos myös kaikki toimitusketjuun osallistuvat jalostajat, kuten painotalot, ovat sertifioituja ja noudattavat PEFC- tai FSC -alkuperän seurantajärjestelmien vaatimuksia. Pohjois-Amerikassa Metsä Boardin asiakkaat voivat käyttää myös SFI® Global -merkkiä Metsä Boardin PEFC-sertifioidusta kartongista valmistetuille tuotteille. SFI eli Sustainable Forestry Initiative on PEFC:n kanssa samaan ryhmään kuuluva pohjoisamerikkalainen metsäsertifiointijärjestelmä.

Metsä Boardin lisenssikoodit: PEFC/02-31-92, FSC®-C001580

Kompostoituvuus

Kaikilla kartongeillamme, lukuun ottamatta PE-päällystettyjä tuotteita, on teollisen kompostoituvuuden sertifikaatit DIN EN 13432 ja/tai ASTM D6400 -standardien mukaisesti sekä kotikompostoituvuuden sertifikaatti NF T 51-800 -standardin mukaisesti. Metsä Boardin sertifiointi koskee ainoastaan kartonkia. Jos lopputuotteen valmistaja haluaa lisätä pakkaukseen kompostoituvuudesta kertovan merkin, tulee lopputuotteen valmistajan huolehtia, että heidän lopullinen pakkausratkaisunsa täyttää kompostoituvuuskriteerit.

Kompostoituvuussertifikaatit ovat nähtävillä DIN CERTCO:n verkkosivuilla (englanniksi).

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkki on erityisesti Pohjoismaissa käytetty ja tunnettu asetetut ympäristökriteerit täyttävä ympäristömerkki. Metsä Board on hakenut tietyille kartonkilaaduilleen sekä massoille Joutsenmerkki-hyväksynnän. Tämä mahdollistaa Metsä Boardin asiakkaille omien tuotteidensa merkinnän Joutsenmerkillä, kun he käyttävät valittuja Metsä Boardin kartonkeja ja hankkivat oman lisenssin Joutsenmerkin käyttöön.

Päivitetty listaus Joutsenmerkki-hyväksytyistä tuotteistamme löytyy pohjoismaisen ympäristömerkin englanninkielisiltä sivuilta: