Puunhankinta

Hankimme puuta vain kestävästi hoidetuista pohjoiseurooppalaisista metsistä, joissa metsien uudistuminen ja luonnon monimuotoisuus turvataan.

Arvoketjussamme kaikki puun ja kuidun käsittelyyn osallistuvat osapuolet noudattavat PEFC- ja FSC® -alkuperän seurantajärjestelmien vaatimuksia. Siten käyttämämme puukuitu on jäljitettävissä.

Suurin osa käyttämästämme puusta, 83 prosenttia vuonna 2022, on peräisin sertifioiduista metsistä. Tavoite on vähintään 90 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä. Edellytämme, että myös käyttämällämme sertifioimattomalla puulla on kestävä alkuperä. Näin varmistamme, että puu täyttää aina vähintään kontrolloidun puun kriteerit (PEFC Controlled Sources ja FSC Controlled Wood).

Metsä Board täyttää Euroopan unionin puutavara-asetuksen (EU 995/2010), Ison-Britannian puutavara-asetuksen ja Yhdysvaltojen Lacey Actin velvoitteet, jotka kaikki kieltävät laittomasti korjatun puutavaran ja puutuotteiden markkinoinnin. Myös PEFC- ja FSC-alkuperän seurantajärjestelmän noudattaminen varmistaa, että käyttämäämme puuta ei koskaan korjata perinteisten oikeuksien ja kansalaisoikeuksien vastaisesti eikä metsistä, joilla on korkea suojeluarvo. Alkuperän seurantajärjestelmät kieltävät myös muuntogeenisten puiden käytön. Metsä Boardin alkuperäketjujärjestelmää arvioidaan vuosittain osana Metsä Groupin sisäisiä ja kolmannen osapuolen tekemiä ulkoisia auditointeja.

Lisenssikoodimme ovat PEFC/02-31-92 ja FSC®-C001580.

Metsä Boardin puunhankinta-alueet 2022

 • 60%

   

  Suomesta

 • 32%

   

  Ruotsista

 • 7%

   

  Baltian maista

 • 1%

   

  Venäjältä*

Puuta Pohjois-Euroopasta ja omavaraisuus massoissa

Puunhankinnastamme vastaa Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut. Kartongin tuotannossa käytettävä massa valmistetaan Metsä Boardin omissa kemihierre- ja sellutehtaissa tai osakkuusyhtiö Metsä Fibren sellutehtaissa. Omavaraisuus massoissa ja tuotannossa käytettävien kemikaalien täysi hallinta varmistavat kuidun saatavuuden, tasaisen korkean laadun ja katkeamattoman tuoteturvallisuusketjun.

Suurin osa puuraaka-aineestamme tulee Suomesta ja Ruotsista. Puulajeista käytämme ainoastaan kuusta, mäntyä, koivua ja haapaa, jotka esiintyvät alueella luontaisesti. 

*Puunhankintamme Venäjältä keskeytettiin maaliskuussa 2022.

Käyttämällämme puulla on täysi jäljitettävyys.