Investoimme kestävään kehitykseen ja kannattavaan kasvuun

Metsä Boardilla on käynnissä merkittäviä investointeja, joilla vastaamme vastuullisten ja korkealaatuisten pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Vuonna 2021 päätimme kahdesta, yhteensä noin 240 000 tonnia vuotuista kartonkikapasiteettiamme kasvattavasta investoinnista. Vuoden 2022 lopussa Husumissa käynnistyi uusi soodakattila ja turbiini, mikä nostaa merkittävästi omavaraisuuttamme sähköntuotannossa sekä vahvistaa entisestään Husumin asemaa kestävänä alustana huippuluokan kartonkituotannon kehittämiselle.

 

Husumin sellutehtaan uudistaminen

 • 700

  kt

  vuosituotantokapsiteetti

 • >80

  %

  energiaomavaraisuus

 • 380

  milj. euroa

  investoinnin arvo

Metsä Board uudistaa Husumin sellutehdasta Ruotsissa kahdessa vaiheessa 2020-luvulla. Sellutehtaan uudistaminen vahvistaa entisestään Husumin asemaa tehokkaana ja kestävänä alustana huippuluokan kartonkituotannon pitkäjänteiselle kehittämiselle. Se on myös tärkeä askel kohti tavoitettamme 100-prosenttisesti fossiilittomista tehtaista.

Metsä Board sai marraskuussa 2020 hyväksynnän Husumin tehtaan ympäristöluvan muutokselle sellutehtaan uudistuksen ensimmäistä vaihetta varten. Ensimmäisen vaiheen lopullinen investointipäätös tehtiin joulukuussa 2020, ja se sisältää uuden soodakattilan ja turbiinin. Investoinnin arvo on 380 miljoonaa euroa.

Uudet modernit laitteet ja prosessit lisäävät merkittävästi tehtaan biopohjaisen energian tuotantoa ja integraatin sähköomavaraisuus kasvaa. Lisäksi raskaan polttoöljyn käyttö tukipolttoaineena vähenee ja 2030 mennessä tarvittavat tukipolttoaineet korvataan uusiutuvilla. Uusi soodakattila ja turbiini valmistuivat joulukuussa 2022.

Uudistamisen toisessa vaiheessa, joka päätetään ja toteutetaan myöhemmin 2020-luvun aikana, nykyiset kaksi kuitulinjaa korvataan yhdellä uudella.

​Metsä Board Husumin tehdasintegraatti valmistaa taivekartonkia, valkoista kraftlaineria ja kemiallista sellua.

Taivekartongin kapasiteetin kasvattaminen Husumissa

 • +200

  kt

  lisäkapasiteetti

 • 600

  kt

  uusi kokonaiskapasiteetti

 • 230

  milj. euroa

  investoinnin arvo

Metsä Board investoi 230 miljoonaa euroa taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseen Husumin tehtaalla Ruotsissa. Investointi vahvistaa Metsä Boardin asemaa Euroopan johtavana taivekartongin valmistajana ja vastaa vastuullisesti tuotettujen ja kiertotaloutta tukevien pakkausmateriaalien kysynnän kasvuun.

M1:n aikaisempi vuotuinen taivekartonkikapasiteetti oli 400 000 tonnia, ja investoinnin jälkeen se nousee 600 000 tonniin. Rakentamisen esivalmistelutyöt käynnistyivät lokakuussa 2021 Husumin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokin yhteydessä. Lisäkapasiteetin ylösajo käynnistyi marraskuussa 2023 ja täysi tuotantokapasiteetti arvioidaan saavutettavan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Husum on kilpailukykyinen integraatti, ja sellutehtaan uudistaminen parantaa tehtaan tuotantotehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä entisestään. Se tarjoaa erinomaisen alustan kartonkituotannon kapasiteetin kasvattamiselle kestävästi.

Metsä Boardin huippulaatuista ja kevyttä taivekartonkia käytetään esimerkiksi elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkapakkauksissa sekä tarjoilupakkauksissa.

Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma

 • +40

  kt/vuosi

  lisäkapasiteetti

 • 465

  kt

  uusi kokonaiskapasiteetti

 • 40

  %

  alhaisempi vedenkulutus

 • 5

  %

  alhaisempi energiankulutus

 • 110

  milj. euroa

  investoinnin arvo

Metsä Boardin vuonna 2021 julkistettu Kemin valkopintaista kraftlaineria valmistavan Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma valmistui syyskuussa 2023. Ohjelman investointikustannus oli noin 110 miljoonaa euroa.

Tehtaan vuotuinen kartonkikapasiteetti kasvoi kehitysohjelman ansiosta noin 40 000 tonnilla. Ohjelma sisälsi sarjan modernisointi- ja pullonkaulainvestointeja kartonkikoneeseen ja osana ohjelmaa Metsä Board osti vuonna 2023 kartongin valmistuksessa käytettävän, kapasiteetiltaan noin 180 000 vuositonnin, modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan Metsä Fibreltä.

Investointi vähentää merkittävästi Kemin kartonkitehtaan veden ja energian kulutusta, ja on merkittävä askel kohti vuodelle 2030 asettamia vastuullisuustavoitteitamme. Tämä tukee myös asiakkaidemme vastuullista liiketoimintaa. Kemin kartonkitehtaan veden kulutus tuotettua kartonkitonnia kohti tulee kehitysohjelman ansiosta alenemaan noin 40 prosenttia ja energian kulutus noin 5 prosenttia.

Investointien jälkeen Metsä Boardin johtava asema päällystetyn valkoisen kraftlainerin valmistajana globaalisti vahvistuu entisestään, ja lisäksi Metsä Fibren uusi biotuotetehdas yhdessä Metsä Boardin kartonkitehtaan kanssa muodostavat Kemiin maailmanluokan integraatin.