Investoimme kestävään kehitykseen ja kannattavaan kasvuun

Metsä Boardilla on käynnissä merkittäviä investointeja, joilla vastaamme vastuullisten ja korkealaatuisten pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Vuonna 2021 päätimme kahdesta, yhteensä noin 240 000 tonnia vuotuista kartonkikapasiteettiamme kasvattavasta investoinnista. Vuoden 2022 lopussa Husumissa käynnistyi uusi soodakattila ja turbiini, mikä nostaa merkittävästi omavaraisuuttamme sähköntuotannossa sekä vahvistaa entisestään Husumin asemaa kestävänä alustana huippuluokan kartonkituotannon kehittämiselle.

 

Husumin sellutehtaan uudistaminen

 • 700

  kt

  vuosituotantokapsiteetti

 • >80

  %

  energiaomavaraisuus

 • 380

  milj. euroa

  investoinnin arvo

Metsä Board uudistaa Husumin sellutehdasta Ruotsissa kahdessa vaiheessa 2020-luvulla. Sellutehtaan uudistaminen vahvistaa entisestään Husumin asemaa tehokkaana ja kestävänä alustana huippuluokan kartonkituotannon pitkäjänteiselle kehittämiselle. Se on myös tärkeä askel kohti tavoitettamme 100-prosenttisesti fossiilittomista tehtaista.

Metsä Board sai marraskuussa 2020 hyväksynnän Husumin tehtaan ympäristöluvan muutokselle sellutehtaan uudistuksen ensimmäistä vaihetta varten. Ensimmäisen vaiheen lopullinen investointipäätös tehtiin joulukuussa 2020, ja se sisältää uuden soodakattilan ja turbiinin. Investoinnin arvo on 380 miljoonaa euroa.

Uudet modernit laitteet ja prosessit lisäävät merkittävästi tehtaan biopohjaisen energian tuotantoa ja integraatin sähköomavaraisuus kasvaa. Lisäksi raskaan polttoöljyn käyttö tukipolttoaineena vähenee ja 2030 mennessä tarvittavat tukipolttoaineet korvataan uusiutuvilla. Uusi soodakattila ja turbiini valmistuivat joulukuussa 2022.

Uudistamisen toisessa vaiheessa, joka päätetään ja toteutetaan myöhemmin 2020-luvun aikana, nykyiset kaksi kuitulinjaa korvataan yhdellä uudella.

​Metsä Board Husumin tehdasintegraatti valmistaa taivekartonkia, valkoista kraftlaineria ja kemiallista sellua.

Taivekartongin kapasiteetin kasvattaminen Husumissa

 • +200

  kt

  lisäkapasiteetti

 • 600

  kt

  uusi kokonaiskapasiteetti

 • 230

  milj. euroa

  investoinnin arvo

Metsä Board investoi 230 miljoonaa euroa taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseen Husumin tehtaalla Ruotsissa. Investointi vahvistaa Metsä Boardin asemaa Euroopan johtavana taivekartongin valmistajana ja vastaa vastuullisesti tuotettujen ja kiertotaloutta tukevien pakkausmateriaalien kysynnän kasvuun.

Tällä hetkellä kartonkikone BM1:n vuotuinen taivekartongin kapasiteetti on 400 000 tonnia, ja investoinnin jälkeen se nousee 600 000 tonniin. Rakentamisen esivalmistelutyöt käynnistyivät lokakuussa 2021 Husumin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokin yhteydessä. Lisäkapasiteetin ylösajon arvioidaan käynnistyvän syksyllä 2023 ja täysi tuotantokapasiteetti arvioidaan saavutettavan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Husum on kilpailukykyinen integraatti, ja sellutehtaan uudistaminen parantaa tehtaan tuotantotehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä entisestään. Se tarjoaa erinomaisen alustan kartonkituotannon kapasiteetin kasvattamiselle kestävästi.

Metsä Boardin huippulaatuista ja kevyttä taivekartonkia käytetään esimerkiksi elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkapakkauksissa sekä tarjoilupakkauksissa.

Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma

 • +40

  kt/vuosi

  lisäkapasiteetti

 • 465

  kt

  uusi kokonaiskapasiteetti

 • 40

  %

  alhaisempi vedenkulutus

 • 5

  %

  alhaisempi energiankulutus

 • 67

  milj. euroa

  investoinnin arvo

Metsä Board on käynnistänyt vuonna 2021 julkistetun Kemin biotuotetehdasinvestoinnin mahdollistamana valkopintaista kraftlaineria valmistavan Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman. Ohjelman investointikustannus on noin 67 miljoonaa euroa.

Tehtaan vuotuinen kartonkikapasiteetti tulee kehitysohjelman ansiosta kasvamaan noin 40 000 tonnilla. Ohjelma sisältää sarjan modernisointi- ja pullonkaulainvestointeja kartonkikoneeseen ja osana ohjelmaa Metsä Board ostaa vuonna 2023 kartongin valmistuksessa käytettävän, kapasiteetiltaan noin 180 000 vuositonnin, modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan Metsä Fibreltä.

Investointi vähentää merkittävästi Kemin kartonkitehtaan veden ja energian kulutusta, ja on merkittävä askel kohti vuodelle 2030 asettamia vastuullisuustavoitteitamme. Tämä tukee myös asiakkaidemme vastuullista liiketoimintaa. Kemin kartonkitehtaan veden kulutus tuotettua kartonkitonnia kohti tulee kehitysohjelman ansiosta alenemaan noin 40 prosenttia ja energian kulutus noin 5 prosenttia.

Investointien jälkeen Metsä Boardin johtava asema päällystetyn valkoisen kraftlainerin valmistajana globaalisti vahvistuu entisestään, ja lisäksi Metsä Fibren uusi biotuotetehdas yhdessä Metsä Boardin kartonkitehtaan kanssa muodostavat Kemiin maailmanluokan integraatin.

Esisuunnittelu käynnistetty uudesta taivekartonkitehtaasta Kaskisissa

Metsä Board ilmoitti toukokuussa 2022 selvittävänsä mahdollisuuksia taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseksi Suomessa tai Ruotsissa tukeakseen asiakkaidensa kasvua ja vahvistaakseen palvelukykyään. Selvityksen tuloksena yhtiö käynnistää esisuunnittelun uuden, vuosikapasiteetiltaan noin 800 000 tonnin taivekartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisten tehdasalueelle.

Esisuunnittelu sisältää teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun sekä päälaitehankintojen kilpailutuksen. Osana esisuunnittelua käynnistetään ympäristövaikutusten arviointi sekä ympäristölupaprosessi. Yhtiö arvioi, että mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuonna 2024.

Uuden taivekartonkitehtaan suunnittelun lähtökohtana on fossiiliton tuotanto ja maailmanluokan resurssi- ja tuotantotehokkuus. Parhaan käytettävissä olevan teknologian ansiosta raaka-aineiden, energian ja veden kulutus tuotettua taivekartonkitonnia kohden vähenisi selvästi nykyisiin tuotantolaitoksiin verrattuna. Tuotekonseptissa hyödynnettäisiin Metsä Boardin pitkäjänteistä kehitystyötä korkealaatuisten ja kevyiden kartonkien valmistuksessa.