Fiksua metsäenergiaa Fiksua metsäenergiaa

Kestävää ja puhdasta uusiutuvaa energiaa


Planeettamme metsillä ja puusta jalostetuilla tuotteilla on ainutlaatuinen kyky sitoa ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoida hiiltä. Puusta valmistetut tuotteet voidaan kierrättää ja elinkaarensa lopussa ne voidaan hyödyntää uusiutuvana energiana.

      

Biotalous jalostaa uusiutuvia luonnonvaroja ekologisiksi tuotteiksi

Puusta jalostetut tuotteet sitovat ja varastoivat hiiltä.

Maan alle varastoitunutta hiilidioksidia pääsee ilmaan fossiilisista polttoaineista. Planeettamme metsillä ja puusta jalostetuilla tuotteilla on ainutlaatuinen kyky sitoa ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoida hiiltä.

Biotalous on ratkaisu

Energia on puun hyötykäytöistä viimeinen

Metsä Group hyödyntää puun resurssiviisaasti ja energiatehokkaasti. Tavoitteenamme on käyttää mahdollisimman vähän biomassaa mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Näin vähemmällä raaka-ainemäärällä saadaan enemmän lopputuotteita ja ympäristövaikutukset pienenevät.

On fiksua hyödyntää puun osat ensisijaisesti materiaalituotteina, kierrättää ne hyvin ja polttaa vasta kierrätyksen viimeisessä vaiheessa. Näin puu palvelee useita kertoja materiaalina ennen kuin siitä tuotetaan energiaa. 

      

Arvokas puuraaka-aine käytetään aina siellä, missä siitä on eniten hyötyä. On fiksumpaa hyödyntää puun osat ensisijaisesti materiaalituotteina. Energia on puun hyötykäytöistä viimeinen.

Fiksua metsäenergiaa

Uusiutuvaa energiaa sivuvirroista

Metsä Groupin biotuotetehdas tuottaa puupohjaista energiaa tehtaan sivuvirroista, kuten mustalipeästä, kuoresta ja purusta sekä metsässä syntyneestä hakkuutähteestä. Näistä valmistetaan pääasiallisesti sähköä ja lämpöä.

Metsä Groupin biotuotetehdas on yliomavarainen sähköenergian suhteen. Tehtaillamme syntyy uusiutuvaa energiaa enemmän kuin itse käytämme eli sitä riittää myös ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin.

      
Biotalous on ratkaisu

Tehdas, jossa energiatehokkuus on viritetty huippuunsa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on paraatiesimerkki tehtaasta, jossa energiatehokkuus on viety huippuunsa. Tehdas hyödyntää raaka-aineet ja tuotannon sivuvirrat biotuotteina ja biokaasuna ja -pelletteinä sataprosenttisesti.

Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, vaan kaikki tehtaan tarvitsema energia saadaan tuotannon sivuvirroista. Tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on jopa 240 prosenttia eli se tuottaa uusiutuvaa sähköä tuotannon sivuvirroista jopa 2,4 kertaisen määrän omaan tarpeeseensa nähden.      

Biotalous jalostaa uusiutuvia luonnonvaroja ekologisiksi tuotteiksi

Äänekosken biotuotetehtaan huipputeknologia maksimoi uusiutuvan energian hyödyntämisen.

Innovatiivista uusiutuvaa energiaa sivuvirroista

Äänekoskella on investoitu energiatehokkaaseen huipputeknologiaan, joka maksimoi uusiutuvan energian tuottamisen ja hyödyntämisen. Tehtaalla valmistetaan puun kuoresta kaasuttamalla tuotekaasua. Tämä kaasu hyödynnetään tehtaassa meesauunin pääpolttoaineena ja se takaa osaltaan, ettei biotuotetehdas tarvitse lainkaan fossiilista energiaa, 

Äänekosken biotuotetehtaan kyljessä toimiva Metsä Fibren biokaasulaitos tuottaa tehtaan sivuvirroista energiaa innovatiivisella prosessilla. Biokaasulaitoksemme valmistaa ensimmäisenä maailmassa biokaasua ja -pellettejä selluntuotannossa syntyvistä puupohjaisista lietteistä. 

Biokaasua voidaan jalostaa ajoneuvojen polttoaineeksi. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää erilaisten tehtaiden energianlähteenä sekä muun muassa tehdasalueella käytössä olevissa ajoneuvoissa ja työkoneissa. Biopelletit puolestaan voivat korvata fossiilisten raaka-aineiden käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa.

Innovatiivista bioenergiaa sivuvirroista

Metsäenergia korvaa fossiilisia polttoaineita.