Innovaatioita metsästä

Metsäteollisuus on Suomen talouden vahva veturi, joka rakentuu nykyisten tuotteiden eli puutuotteiden, sellun, kartongin ja papereiden varaan pitkälle tulevaisuuteen.

Näiden perinteisten metsätuotteiden rinnalle syntyy koko ajan uusia puupohjaisia biotuoteinnovaatioita, joiden avulla voimme löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja jalostaa nykyisiä tuotteita entistä paremmiksi – ja ennen kaikkea ympäristöä vähemmän kuormittaviksi.

 

Wood has many uses
Puusta on moneksi - myös mukiksi.
Älykäs kuitu

Puu on biosampo

Nämä innovatiiviset, uuden sukupolven biotuotteet voivat olla yksi Suomen vientiteollisuuden tukijalka vuosikymmenten kuluttua.

Yksi esimerkki lupaavista biotuoteinnovaatioista ovat ligniiniin eli puun omaan liima-aineeseen pohjautuvat uudet biotuotteet. Ligniiniä on perinteisesti poltettu energiakäyttöön, mutta viime aikoina sille on alettu etsiä myös uusia käyttökohteita, joissa sen monitahoista rakennetta voitaisiin hyödyntää entistä paremmin.

”Ligniinillä voisi olla käyttöä esimerkiksi puuliimoissa, sillä sen rakenne muistuttaa öljystä valmistettujen nykyliimojen raaka-ainetta”, toteaa kertoo Metsä Groupin uuden innovaatioyhtiö Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Paitoja ja mekkoja metsästä

Toinen lupaava puubiotalouden tuote on sellusta valmistettu tekstiilikuitu. Se voi tulevaisuudessa tarjota ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon puuvillalle, jonka tuotantoa ei voi enää loputtomasti lisätä sen aiheuttamien ympäristöongelmien takia.

Puusta tehty tekstiilikuitu korvaa jo nyt puuvillaa langan raaka-aineena ja sillä on hyvät mahdollisuudet vastata tekstiiliteollisuuden raaka-ainepulaan.

NIKLAS VON WEYMARN | METSÄ SPRING

Fibre
Sellu voi tulevaisuudessa tarjota ekologisen vaihtoehdon puuvillakankaalle.

”Puusta tehty tekstiilikuitu korvaa jo nyt puuvillaa langan raaka-aineena ja sillä on hyvät mahdollisuudet vastata tekstiiliteollisuuden raaka-ainepulaan,” Niklas von Weymarn sanoo.

Sellusta voidaan valmistaa vahvaa tekstiilikuitua, joka soveltuu vaatteisiin ja teknisten tekstiilien tarpeisiin. ”Sellupohjainen tekstiilikuitu on hyvin mielenkiintoinen tuote ja luonteva ensimmäinen hanke uudelle innovaatioyhtiöllemme”, von Weymarn toteaa.

Metsä Spring kehittää tekstiilikuidun valmistukseen omaa suoraliotusmenetelmää, joka hyödyntää täysin uudenlaisia, sellua liuottavia yhdisteitä. Uusi menetelmä kuormittaa ympäristöä nykyisiä tuotantovaihtoehtoja vähemmän.

”Metsä Spring on on rakentanut Äänekoskelle sellusta uudenlaista tekstiilikuitua valmistavan koetehtaan, jonka ensimmäinen tekstiilikuituerä valmistui syyskuussa 2020”, Niklas von Weymarn kertoo. Sen kapasiteetti on noin 500 tonnia vuodessa ja se sijaitsee Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan alueella.

Mikroskooppi
Älykäs kuitu

Metsä tuli muoviin

Aqvacompin kehittämä biokomposiitti on hieno esimerkki biopohjaisista tuotteista, jotka tarjoavat ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon öljypohjaisille muoveille.

Aqvacompin biokomposiitissa osa muovista korvataan puupohjaisella biomassalla. ”Puukuidun ja muovin yhdistelmästä saadaan kestävä ja ekologinen valmistusmateriaali, jonka hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin lasikuidulla lujitettujen muovien hiilijalanjälki”, sanoo Aqvacompin teknologian taustalla olevan Elastopoli Oy:n toimitusjohtaja Markku Nikkilä.

Aqvacompin biokomposiitilla voidaan korvata fossiilista muovia esimerkiksi kodinelektroniikassa, autoteollisuudessa tai soitinvalmistuksessa. ”On vaikea keksiä, mihin biokomposiittia ei voisi käyttää, sillä se soveltuu kaikkialle, missä käytetään lasikuitulujitettua tai mineraalivahvisteista muovia - eli puhutaan useiden miljoonien tonnien tarpeesta”, Markku Nikkilä toteaa.

Biokomposiitti
On vaikea keksiä, mihin biokomposiittia ei voisi käyttää, sillä se soveltuu kaikkialle, missä käytetään lasikuitulujitettua muovia.

MARKKU NIKKILÄ | ELASTOPOLI OY

Kuluttajat ovat entistä tiedostavampia ja he ovat alkaneet vaatimaan kestävämpiä ja ympäristöä vähemmän kuormittavia materiaaleja. Tämä näkyy Markku Nikkilän mukaan myös kansainvälisissä myyntipöydissä.

”Ympäristöä vähemmän kuormittaville vaihtoehdoille on aito tarve. Isot auto- ja elektroniikkatalot etsivät kokoajan vaihtoehtoisia materiaaleja muoville. Näissä keskusteluissa Suomen kestävästi kasvatetuista metsistä tuotettu uusiutuva puuraaka-aine on vahva ja hyvin ajan hengen mukainen”, toteaa Markku Nikkilä.

Biokomposiitti


Tutustu kuidun tarinaan