Käytämme metsiä kestävästi

Kestävän metsänhoidon käytännöt varmistavat, että vastuullisuuden eri osa-alueet otetaan huomioon ja käyttö ei ylitä kasvunopeutta.

Metsät peittävät noin 75 % Suomen maapinta-alasta. Suomen metsissä olevan puun määrä on kasvanut 50 vuodessa noin 70 %, arviolta miljardilla kuutiometrillä. Noudatetut kestävän metsänhoidon käytännöt varmistavat, että vastuullisuuden eri osa-alueet otetaan huomioon ja käyttö ei ylitä kasvunopeutta.

Vuonna 2023 Metsä Group hankki puuta yhteensä 29 miljoonaa kuutiometriä. Noin 89 % käyttämästämme puusta tulee Suomesta, 11 % muualta Pohjois-Euroopasta ja 0,1 % Keski-Euroopasta. Metsä Group noudattaa samoja kestävän metsänhoidon käytäntöjä kaikilla puunhankinta-alueilla. Metsä Group lopetti puunhankinnan Venäjältä 3.3.2022.

Metsäsertifiointi on osoitus puun vastuullisesta alkuperästä

Tärkeimmät välineet kestävän metsänhoidon ja jäljitettävissä olevan puun alkuperän varmistamiseen ovat PEFC (PEFC/02-31-03) - ja FSC®(FSC-C014476) sertifiointijärjestelmät. Metsäsertifiointi ottaa huomioon metsänhoidon yhteiskunnalliset, ekologiset ja taloudelliset näkökohdat ja asettaa monenlaisia vastuullisuusvaatimuksia työturvallisuudesta luontoarvojen ja metsien tulevan kasvun huomioimiseen. Asettaessaan vaatimuksia, jotka edellyttävät tiettyä toiminnan tasoa maasta riippumatta, metsäsertifiointi toimii arvokkaana työkaluna vastuullisuuden edistämisessä.

Metsä Groupin käyttämästä puusta 93 % on sertifioitua, kun maailmanlaajuisesti vain noin 10 % metsistä on sertifioitu. Metsä Group noudattaa alkuperäketjuihin liittyviä FSC®- ja PEFC-sertifiointien vaatimuksia, mikä tarkoittaa, että se hankkii puuta pääasiassa sertifioiduista metsistä ja valitsee vastuullisia kumppaneita ja toimittajia. Lisäksi sertifioituja määriä ja alkuperätietoja seurataan kattavasti koko ketjussa ja tiedot raportoidaan tarkasti. Varmistamme myös, että kaikki sertifioimattomat materiaalit täyttävät vaatimukset ja jopa ylittävät ne esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Metsä Group edistää metsäsertifiointijärjestelmien kehitystä. Uskomme, että on vielä merkittävä määrä metsää, jota voitaisiin hoitaa nykyistä vastuullisemmin, ja järjestelmiä voidaan kehittää edelleen niin, että niillä on entistä laajempi vaikutus. Metsä Group on myös PEFC:n ja FSC®:n aktiivinen jäsen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Metsien tulevan kasvun varmistaminen Metsä Groupin metsänhoitopalvelut auttavat varmistamaan metsien tulevan kasvun. Näihin palveluihin kuuluvat nuorten metsiköiden hoito ja metsänuudistaminen. Vuonna 2021 Metsä Group toimitti noin 34 miljoonaa taimea suomalaisille metsänomistajille. Metsänomistajat istuttivat noin puolet näistä; loppujen istuttamisesta huolehtivat sopimusyrittäjät. Uudistushakkuissa keskimäärin neljä uutta taimea istutetaan jokaista kaadettua puuta kohti. Lisäksi lukuisia lehtipuita kasvaa luonnostaan uudistusaloille istutettujen taimien määrään nähden.  Ilmastonmuutoksen vaikutus metsiin Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kasvuun, kykyyn sitoa hiiltä sekä alttiuteen metsätuhoille. Muuttuva ilmasto luo hyvät olosuhteet puiden kasvulle – kasvit yhteyttävät ja kasvavat nopeammin lämpimissä olosuhteissa ja suuressa hiilidioksidipitoisuudessa. Muuttuva ilmasto aiheuttaa kuitenkin myös riskejä. Kuivuudet, tulvat ja metsätuhot saattavat tulevaisuudessa yleistyä.  Aktiivisella metsänhoidolla on yhä tärkeämpi rooli muuttuvan ilmaston myötä. Ilmastonmuutos on lisännyt puun kasvua erityisesti Pohjois-Suomessa. Suomessa kasvavista puulajeista erityisesti koivu on hyötynyt lisääntyvästä lämmöstä. Kuusi sietää myrskyjä huonosti ja on altis kuivuudelle, juurilaholle sekä kirjanpainajan aiheuttamille hyönteistuhoille. Kirjanpainajan aiheuttamat tuhot saattavat lisääntyä, koska tuhohyönteisten lisääntyminen kiihtyy ilmaston lämmetessä.

Metsien tulevan kasvun varmistaminen

Metsä Groupin metsänhoitopalvelut auttavat varmistamaan metsien tulevan kasvun. Näihin palveluihin kuuluvat nuorten metsiköiden hoito ja metsänuudistaminen. Vuonna 2022 Metsä Group toimitti noin 34 miljoonaa taimea suomalaisille metsänomistajille. Metsänomistajat istuttivat noin puolet näistä; loppujen istuttamisesta huolehtivat sopimusyrittäjät. Uudistushakkuissa keskimäärin neljä uutta taimea istutetaan jokaista kaadettua puuta kohti. Lisäksi lukuisia lehtipuita kasvaa luonnostaan uudistusaloille istutettujen taimien määrään nähden.

Ilmastonmuutoksen vaikutus metsiin

Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kasvuun, kykyyn sitoa hiiltä sekä alttiuteen metsätuhoille. Muuttuva ilmasto luo hyvät olosuhteet puiden kasvulle – kasvit yhteyttävät ja kasvavat nopeammin lämpimissä olosuhteissa ja suuressa hiilidioksidipitoisuudessa. Muuttuva ilmasto aiheuttaa kuitenkin myös riskejä. Kuivuudet, tulvat ja metsätuhot saattavat tulevaisuudessa yleistyä.

Aktiivisella metsänhoidolla on yhä tärkeämpi rooli muuttuvan ilmaston myötä. Ilmastonmuutos on lisännyt puun kasvua erityisesti Pohjois-Suomessa. Suomessa kasvavista puulajeista erityisesti koivu on hyötynyt lisääntyvästä lämmöstä. Kuusi sietää myrskyjä huonosti ja on altis kuivuudelle, juurilaholle sekä kirjanpainajan aiheuttamille hyönteistuhoille. Kirjanpainajan aiheuttamat tuhot saattavat lisääntyä, koska tuhohyönteisten lisääntyminen kiihtyy ilmaston lämmetessä.