Biokiertotalous toimintamme ytimessä

Kiertotaloudessa aineiden, energian, tiedon ja arvon virtaukset optimoidaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteemme on parantaa luonnon tilaa ja tuottaa positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen.

Metsä Group jalostaa pohjoisten metsien uusiutuvasta puusta tuotteita, joista monet korvaavat fossiilisia vaihtoehtoja. Puu on peräisin metsistä, joita hoidetaan ja kasvatetaan kestävästi luontoarvoja vaalien.

Kiertotaloudessa käyttöön otetut raaka-aineet pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman arvokkaina, minimoidaan jätteet ja päästöt ja huolehditaan luonnon uusiutumiskyvystä. Biotalous on uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa kiertotaloutta. Metsän molekyylit ovat muodostuneet luonnon kestävissä prosesseissa ja samalla sitoneet itseensä ilmakehän hiilidioksidia.

Kiertotalous ei ole vain parannettua jätehuoltoa

Kyse on pyrkimyksestä siihen, että resursseja käytetään optimaalisesti koko systeemin näkökulmasta. Ihanteellinen kiertotalous matkii luonnon järjestelmiä ja on sopusoinnussa niiden kanssa. Kuten luonnolla, järjestelmällä on myös kykyä palautua ja uudistua. Teollisten symbioosien vahvistaminen ja investointi puhtaampaan prosessiteknologiaan ovat käytännön kiertotaloustekoja. Metsä Group on teollisen biopohjaisen kiertotalouden edelläkävijä.

Ilmastohyötyjä, innovaatioita ja yhteistyötä

Puupohjaisen kiertotalouden positiiviset ilmastovaikutukset ovat kiistattomat. Ilmastotekoja tehdään monella rintamalla niin hiilinielujen ja -varastojen avulla kuin korvaamalla fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Esimerkiksi keskiverto 1400 m2 puurakenteinen kerrostalo varastoi 340 000 kg hiilidioksidia. Vastaava määrä hiilidioksidia vapautuu, kun henkilöautolla ajetaan 2,16 miljoonaa kilometriä.