Vi hjälper till med skogsfastighetens generationsväxling

En rätt utförd generationsväxling kan ge en inbesparing på tiotusentals euro på en skogsfastighet. Därför lönar det sig att planera och genomföra generationsväxlingen omsorgsfullt och med hjälp av sakkunniga. Metsä Groups yrkeskunniga generationsväxlingsexperter finns i hela landet som stöd för både den skogsägare som avträder och den skogsägare som tar över.

Vi erbjuder våra ägarmedlemmar sakkunniga tjänster för alla skeden av generationsväxlingen på en skogsfastighet och vi bistår med genomförandet av processen från början till slut. Kontakta din egen skogsexpert eller vår generationsväxlingsexpert och initiera generationsväxlingen. Generationsväxlingsexperternas kontaktuppgifter hittar du på vidstående karta.

Så här framskrider en generationsväxling

 1. 1

  Ta kontakt med din egen skogsexpert eller en generationsväxlingsexpert

  Börja genom att kontakta din egen skogsexpert eller vår kundtjänst, tfn 010 7770*. Du kan också kontakta vår generationsväxlingsexpert direkt. Deras kontaktuppgifter hittar du på vidstående karta.

 2. 2

  Grundkartläggning

  Generationsväxlingsexperten kontaktar dig och går vid en grundkartläggning igenom dina förhoppningar och önskemål.

 3. 3

  Fastighetsvärdering

  Vid behov uppdaterar vi uppgifterna om dina skogstillgångar och gör en fastighetsvärdering.

 4. 4

  Den bästa lösningen för din situation

  Generationsväxlingsexperten ställer upp kalkyler över kostnader och nyttor i olika alternativ och gör ett förslag på den lösning som passar bäst för din situation.

 5. 5

  Dokumenten i skick

  Generationsväxlingsexperten ställer upp erfordrade dokument, så som gåvo- och köpebrev, och hjälper dig slutföra hela processen. Generationsväxlingsexperten hjälper vid behov också den nya skogsägaren med de pappersarbeten som är förknippade med att bli ny skogsägare.

 6. 6

  Följande generation tar över

  Efter generationsväxlingen är en egen skogsexpert till stöd för den nya skogsägaren i alla skogs- och medlemsärenden.