Du som avträder, glöm inte bort dig själv

Då man planerar generationsväxling av en skogsfastighet, koncentrerar sig parterna ofta på att begrunda hur det skulle lönas sig att genomföra generationsväxlingen så att den ska vara så lönsam som möjligt för den som tar över. Det är ändå minst lika viktigt att beakta avträdarens behov.
  • Bloggar
  • |
  • |
  • Skogsägande
Skogsexpert, generationsväxlingstjänster

Många är beredda att avstå gratis från sin fastighet och ge den som gåva till sina barn. Bakgrunden kan finnas i att man inte täcks sälja fastigheten om man själv i tiderna har fått den som gåva. Tanken på att ge fastigheten som gåva är vacker, men det lönar sig inte att gå in för det utan att begrunda saken. Efter generationsväxlingen kan det uppstå överraskande situationer, som innebär att den som avstått behöver mera inkomster. Hur ska de finansieras, om den ekonomiska trygghet som skogen inneburit inte längre finns kvar?

Försäljning är ofta ett bra sätt att överföra gården till den som tar över, men försäljningens möjligheter är dåligt kända. Man måste inte sälja fastigheten till gängse värde, utan säljaren kan sälja fastigheten till vilket pris som helst. Förhållandet mellan köpeskilling och gängse värde avgör, om det samtidigt uppstår en beskattningsbar gåva. Ju värdefullare bestånd, desto högre kan köpeskillingen sättas, eftersom köparen helt eller delvis kan finansiera affären med virkesförsäljningsinkomster. Köparen får också grund för skogsavdrag, vilket är 60 procent av anskaffningsvederlaget.

Om den som avträder inte senare behöver köpeskillingen, kan det ”återbetalas” till övertagaren genom testamente, gåva eller genom att använda köpeskillingen till en sparlivförsäkring. Avträdaren kan också utan skattepåföljder använda köpeskillingen för att betala övertagarens levnadskostnader. Det lönar sig dock att beakta att man inte kan skaffa vad som helst åt övertagaren: till exempel en ny bil eller amortering av lån för bostadsaktier beaktas som kapital.

Om det framtida behovet av pengar är svårt att uppskatta, kan man ge fastigheten i gåva så, att man förbehåller besittningsrätten. Då har avträdaren under besittningstiden rätt att utföra avverkningar och få inkomster av dem. Förbehåll av besittningsrätten minskar på den överlåtna fastighetens gängse värde och samtidigt gåvoskattens belopp. Det är mycket sällan jag rekommenderar förbehåll av besittningsrätten för hela livstiden. Ett tidsbundet förbehåll är ett klarare alternativ.

Man måste inte avstå all egendom på en gång. Avträdaren kan också sälja en kvotdel av fastigheten, till exempel två tredjedelar. Då uppstår en skogssammanslutning mellan avträdare och övertagare, där båda är ägare och berättigade till virkesförsäljningsinkomster. En överlåtelse i etapper tryggar avträdarens framtid och ger samtidigt övertagaren en möjlighet att ta ansvar för fastigheten.

Det finns alltså en mängd alternativ för att genomföra en generationsväxling på en skogsfastighet, vilka tryggar avträdarens ekonomi samtidigt som man tryggar övertagarens ekonomiska möjligheter att ta fastigheten i sin besittning. Det lönar sig inte att på egen hand bolla mellan alternativen, utan det lönar sig att utnyttja experthjälp för att hitta den bästa möjliga lösningen.

Skogsexpert, generationsväxlingstjänster
Markku Juuso är generationsväxlingsexpert och han har också AFM-examen och rätt att fungera som köpvittne. Han har trivts i Metsä Groups tjänst redan i 20 års tid. På sin fritid kör Markku motorcykel på olika håll i vårt vackra land, rör på sig i skogen och deltar i föreningsverksamhet.