Sköt om din skogsegendom i Metsäverkko

Metsäverkko är en kostnadsfri webbtjänst för Metsä Groups kunder, vilken underlättar förvaltningen av din skogsegendom. Det går också att göra virkesaffärer på nätet – tryggt med nätbankskoder eller mobil-ID. I Metsäverkko kan du betrakta och uppdatera din skogsbruksplan, lämna anbudsbegäran och beställa skogsvårdsarbeten. Du kan också bekanta dig med din skogsbruksplan virtuellt och träffa din egen skogsexpert i ett videomöte.

Som ägarmedlem kan du göra andelsplaceringar i Metsäverkko och sköta skogsbrukets bokföring samt följa med skogens tillväxt och värdeutveckling. Du får den största nyttan av Metsäverkko då du är ägarmedlem och din skogsbruksplan finns uppladdad i tjänsten.

I Metsäverkko finns all information och alla dokument på ett ställe, alltid uppdaterade. Du kan också lämna en elektronisk fullmakt, varvid till exempel en sammanslutning kan befullmäktiga en person att sköta alla ärenden för kunden. 

Du kan bekanta dig med tjänsten med demosignum på adressen Metsaverkko.fi

Metsäverkko är tillgänglig för alla skogsägare

Du kan kostnadsfritt ta i bruk Metsäverkko även om du inte är Metsä Groups ägarmedlem. Då har du tillgång till flera funktioner i Metsäverkko, så som skogsbruksplanen och den virtuella skogen, virkeshandel, avtal och arkiv. Genom att ansluta dig som ägarmedlem får du tillgång till Metsäverkkos alla egenskaper. Du kan ansluta dig som medlem direkt i Metsäverkko.

Om du inte är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, kan du registrera dig som Metsäverkkos användare via denna länk. Registreringen förutsätter att man loggar in i tjänsten med stark autentisering, till exempel med nätbankskoder.

Ta i bruk också mobiltillämpningen

Metsä Groups Metsäverkko-mobil förnyades. En ny version av Metsä Groups Metsäverkko-mobil har publicerats och i den är skogsbruksplanen helt förnyad och det går att göra virkesaffärer från början till slut med en smarttelefon.

Mobiltillämpningen uppdateras framledes aktivt med nya egenskaper, eftersom all utveckling av Metsäverkko framledes kommer att hämtas också till mobiltillämpningen. De nya egenskaperna presenteras i avsnittet Aktuellt på Metsäverkkos ingångssida.

Mobiltillämpningen kan tas i bruk av också andra än Metsä Groups ägarmedlemmar om informationen om skogstillgångar har lämnats till Metsä Group. Mobilen fungerar i följande systemversioner: Android, version  10 och nyare - iOS, version 12 och nyare. Du kan ladda ner Metsäverkko-mobil från din appbutik.

Metsäverkkos funktioner

 • Din skogsbruksplan är alltid uppdaterad

  Din skogsbruksplan är alltid uppdaterad

 • Bedriv virkeshandel och beställ skogsvårdsarbeten

  Bedriv virkeshandel och beställ skogsvårdsarbeten

 • Följ med hur virkesaffärer och skogsvårdsarbeten framskrider

  Följ med hur virkesaffärer och skogsvårdsarbeten framskrider

 • Personlig betjäning med videomöte

  Personlig betjäning med videomöte

 • Skogsbruksplanen alltid med dig

  Skogsbruksplanen alltid med dig

 • I din egen skog, virtuellt

  I din egen skog, virtuellt

 • Granska utvecklingen för din skogsegendom

  Granska utvecklingen för din skogsegendom

 • Enklare skötsel av ärenden då ägarna är flera

  Enklare skötsel av ärenden då ägarna är flera

 • Ta hand om skogsbrukets bokföring och deklaration på nätet

  Ta hand om skogsbrukets bokföring och deklaration på nätet

 • Förvalta dina andelsplaceringar elektroniskt

  Förvalta dina andelsplaceringar elektroniskt

 • Alla dokument i gott förvar på ett ställe

  Alla dokument i gott förvar på ett ställe

 • Insektsskador på mobilskärmen

  Insektsskador på mobilskärmen