Ett fastighetsbesök ger en helhetsuppfattning om tillståndet i din skog

Ett fastighetsbesök tillsammans med din egen skogsexpert är det bästa sättet att till exempel initiera en virkesaffär eller skogsvårdsarbeten. För nya skogsägare är ett fastighetsbesök också ett utmärkt sätt att bekanta sig med det egna skogsskiftet och ställa frågor till ett skogsproffs.

Under ett kostnadsfritt fastighetsbesök kan du diskutera med din egen skogsexpert om dina mål och önskemål som du har för din skog. Skogsexperten berättar å sin sida om sin syn på vilka möjligheter det finns i skogen och om Metsä Groups tjänster, med vilka du kan uppfylla dina mål för skogsvården.

Under fastighetsbesöket kartlägger skogsexperten tillsammans med skogsägaren skogsskiftets tillstånd och de skötsel- och avverkningsbehov som finns i skogen eller så kan man koncentrera sig på någon speciell figur, där det är aktuellt med åtgärder. Efter fastighetsbesöket får du skogsexpertens förslag på vilka åtgärder som behövs i din skog samt en uppskattning av de inkomster och utgifter som åtgärderna ger upphov till.

Fastighetsbesöket ger information som stöd för beslutsfattandet

Efter fastighetsbesöket har du en klar helhetsbild över skogens nuvarande tillstånd och utgående från den information du får är det lätt att göra beslut gällande skogen. Vid behov gör vi upp en plan över arbeten som behöver utföras, verkställer dem högklassigt och tar hand om erfordrade myndighetsanmälningar.

Det är lätt att initiera ett fastighetsbesök när som helst genom att kontakta vår skogsexpert. Det kostnadsfria fastighetsbesöket binder inte dig vid en beställning. Det lönar sig att utföra ett fastighetsbesök med några års intervaller så att det inte hinner uppstå ett ackumulerat behov av avverkningar eller skogsvårdsarbeten i skogen.