Gör ett tryggt besök på skogsarbetsplatsen

Skogsägarna är välkomna att besöka skogsarbetsplatserna med iakttagande av nedan presenterade anvisningar. Skogen är din, men den är också skogsmaskinförarens eller skogsarbetarens arbetsplats. Det viktigaste är att du på förhand meddelar att du är på väg och att du använder all erfordrad skyddsutrustning.

Säkerhetsanvisningar att följa vid besök på en skogsarbetsplats

  • Meddela alltid till maskinföraren att du är på kommande. Telefonnumret får du av det skickande meddelandet eller från arbetsplatsens varningsskylt.
  • Använd alltid signalväst eller annan klädsel i signalfärg samt skodon som lämpar sig för terrängen då du kommer till arbetsplatsen.
  • Du ska ha en hjälm som är försedd med hakrem och visir då du besöker avverknings- och andra maskinarbetsplatser. Maskinföraren kan låna en sådan hjälm åt dig om du inte har en sådan själv.
  • Det lönar sig alltid att besöka arbetsplatsen under den ljusa tiden.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter till den gående maskinen och avverkningen. Vid flisning är säkerhetsavståndet också 90 meter. För röjsågsarbete och lastning av virke är säkerhetsavståndet 20 meter.
  • Försäkra dig om att föraren eller skogsarbetaren märker dig.
  • Vänta tills maskinen är avstängd innan du går fram och pratar.
  • Närma dig arbetsplatsen från det som redan är avverkat, inte från den oavverkade skogen, där sikten är dålig.
  • Gå aldrig under arbetsmaskinens bom.
  • Klättra inte på virkestravarna.

Denna säkerhetsanvisning gäller också lastning av virke och flisning. Du får mera information av din egen skogsexpert eller vårt lokala kontor.