Ägare och ledning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, dvs. affärsverksamhetsområdet Metsä Forest ägs till 100 procent av andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Andelslaget har över 90 000 finländska skogsägare som medlemmar. Man kan ansluta sig till Metsäliitto Osuuskunta om man äger minst tre hektar skogsmark i Finland. Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar äger ungefär hälften av de finländska privatskogarna.

Puunhankinnan ja metsäpalveluiden johto

 • Juha Jumppanen
  Branschdirektör, skogsdirektör

  Juha Jumppanen

 • Hannu Alarautalahti
  Direktör, produktion

  Hannu Alarautalahti

 • Maikki Kropsu
  Direktör, personal

  Maikki Kropsu

 • Sini Nevalainen
  Direktör, ekonomi

  Sini Nevalainen

 • Yrjö Perälä
  Direktör, kundförhållanden

  Yrjö Perälä

 • Juho Rantala
  Direktör, utveckling

  Juho Rantala

 • Jani Riissanen
  Direktör, virkeshandel och skogstjänster

  Jani Riissanen