Ägare och ledning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, dvs. affärsverksamhetsområdet Metsä Forest ägs till 100 procent av andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Andelslaget har över 90 000 finländska skogsägare som medlemmar. Man kan ansluta sig till Metsäliitto Osuuskunta om man äger minst tre hektar skogsmark i Finland. Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar äger ungefär hälften av de finländska privatskogarna.

Ledningsgruppen för virkesanskaffning och skogstjänster

 • Juha Jumppanen
  Branschdirektör, skogsdirektör

  Juha Jumppanen

 • Hannu Alarautalahti
  Direktör, produktion

  Hannu Alarautalahti

 • Tuukka Korkiatupa
  Direktör, ekonomi

  Tuukka Korkiatupa

 • Juha Laine
  Direktör, marknadsföring och kommunikation

  Juha Laine

 • Olli Leino
  Direktör, utveckling 1.1.-30.6.2024

  Olli Leino

 • Reetta Lyytikäinen-Isonen
  Direktör, personal

  Reetta Lyytikäinen-Isonen

 • Yrjö Perälä
  Direktör, kundförhållanden

  Yrjö Perälä

 • Juho Rantala
  Direktör, virkeshandel och skogstjänster 1.1.-30.6.2024

  Juho Rantala

 • Jani Riissanen
  Direktör, virkeshandel och skogstjänster, alterneringsledighet 1.1.-30.6.2024

  Jani Riissanen