Så här meddelar du förändringar i dina medlemsuppgifter

Då det sker förändringar i medlemskapet, t.ex. i arealuppgifterna eller kontaktuppgifterna, kan du meddela dem till vår kundtjänst eller direkt till din egen skogsexpert. De flesta förändringarna går också att göra i Metsäverkko.

Meddela bankuppgifter skriftligt

Förändringar i bankuppgifter ska alltid meddelas skriftligt på ändringsblankett. Vi kontrollerar alltid förändrade bankuppgifter genom att ringa upp kunden, så det är viktigt att telefonnumret också är uppdaterat i kunduppgifterna.

Om medlemskapet har flera ägare, ska alla delägare underteckna blanketten. Dödsbon ska dessutom bifoga en kopia på bouppteckning.

Tilläggsuppgifter om förändringar i medlemskapet

 • Överföring av medlemsplaceringar

  Överföring av medlemsplaceringar

 • Hävande av medlemskap

  Hävande av medlemskap

 • Medlemskapet fortsätter som odelat dödsbo

  Medlemskapet fortsätter som odelat dödsbo

 • Besittningsrättens inverkan på medlemskap

  Besittningsrättens inverkan på medlemskap