Vi betjänar skogsägare och träförädlande industri.

Tyngdpunkten för vår verksamhet finns i Finland, där vi betjänar vårt moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas över 90 000 ägarmedlemmar. Vi anskaffar allt virke som Metsä Group använder. Dessutom levererar vi virke till utvalda externa kunder. Våra kunniga proffs och kompanjoner arbetar varje dag för att hejda klimatförändringen och för att trygga skogsnaturens mångfald.

Avainluvut

 • 2,1

  miljarder euro

  omsättning

 • 23,7

  miljoner euro

  jämförbart rörelseresultat

 • 88

  procent

  av virke certifierat

 • 750

  anställda

  i Östersjöregionen

Vi förkovrar värdet på Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmars skogsegendom på att hållbart sätt och vi levererar träråvara till våra kunder på ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt.

Våra ägarmedlemmar har alltid företräde i vår virkesanskaffning. Vi anskaffar allt virke som Metsä Group använder från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, huvudsakligen av våra ägarmedlemmar i Finland. Vi levererar också betydande mängder energivirke, bark och spånor till energiproduktion.

89 procent av det virke som vi anskaffade under 2022 var certifierat.

Genom virkesanskaffning utomlands tryggar vi virkesförsörjningen till Metsä Groups utländska produktionsanläggningar och vid behov kompletterande partier till Finland. I mars 2022 avbröt vi virkesanskaffningen i Ryssland och importen från Ryssland. Vi anskaffar inte virke av belarusiskt ursprung.

Vi erbjuder heltäckande tjänster för skogsvård och skogsägande till våra ägarmedlemmar i Finland. Utanför Finland erbjuder vi i begränsad omfattning skogsvårdstjänster i Lettland. Vi utvecklar åtgärder som förbättrar mångfalden i ekonomiskogar genom Metsä Groups program för ekologisk hållbarhet som startade 2020.

Vår expertis täcker hela kedjan från skogen till fabriken

 • Överlägsna tjänster för skogsägare

  Överlägsna tjänster för skogsägare

 • Vi betjänar träförädlande industri

  Vi betjänar träförädlande industri

 • Avtalsentreprenörerna är våra kompanjoner

  Avtalsentreprenörerna är våra kompanjoner

 • Hela kedjan från skogen till fabriken

  Hela kedjan från skogen till fabriken

Arbetsgemenskap mellan engagerade proffs

Våra sakkunniga anställda fungerar i hela Östersjöregionen. Vår arbetsgemenskap består av en sammansvetsad grupp av proffs som har en nyckelroll i att hindra klimatförändringen. Vår effektiva arbetsgemenskap består av hundratals skogsproffs, vilken verkställer idéer. Största delen av vår personal arbetar i Finland.

Vi tar hand om vår personals välmående och vi belönar väl gjort arbete, Vi erbjuder de förmåner som en stor organisation kan ge och goda möjligheter till uppgiftsrotation. Våra vanligaste befattningar är skogsexpert och operativ expert. Dessutom sysselsätter vi proffs inom bland annat logistik, ekonomi, hållbar utveckling, marknadsföring, kundtjänst och ICT.