Plantskogsvård är en lönsam investering i hållbar skogsvård

Plantskogsvården skapar tillväxtutrymme för träden. Tidig röjning är i regel aktuell 4–8 år efter plantering och plantskogsgallring i regel då plantskogsbeståndet har nått 10–15 års ålder. Vård av ungskog lönar det sig att utföra om plantskogsvården har försummats. Din egen skogsexpert informerar dig om när det är aktuellt med plantskogsvård i din skog.

Begär anbud på skogsvård

Begär anbud på skogsvård på av vår skogsexpert. Skogsexperten kan berätta vilka skogsvårdsarbeten är aktuella i din skog. Skogsvård kan till exempel bestå av etablering av ny skog och plantskogsvård. Du kan begära anbud i Metsäverkko.

Tack för ditt meddelande!

Min anbudsbegäran gäller
Jag vill bli kontaktad


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.

Fyra skäl att utföra plantskogsvård

 • Skogens avkastning ökar

  Skogens avkastning ökar

 • Rätt tidpunkt spar pengar

  Rätt tidpunkt spar pengar

 • Klimatnytta

  Klimatnytta

 • Skogsbrukets stöd sporrar till plantskogsvård

  Skogsbrukets stöd sporrar till plantskogsvård

Plantskogsvården tar sikte på en mångsidig och resilient skog

Mångfalden beaktas inom plantskogsvården ända från den tidiga röjningen, eftersom de val man gör vid plantskogsvården har effekter långt in i framtiden. Om man till exempel röjer bort alla lövträd i plantskogsvården, är det svårt att få in lövträd i ett senare skede.

Plantskogsvården tar sikte på blandskog, eftersom det ökar på mångfald och resiliens i ett föränderligt klimat. Vid den tidiga röjningen lämnas frösådda vårtbjörkar som är högst lika höga som barrträden. Andra lövträd lämnas dessutom i större luckor. Målsättningen är att det ska finnas lika många trädslag i skogen efter röjningen som det fanns före röjningen.

Vid plantskogsgallringen gör man de slutliga valen i fråga om det bestånd som lämnas att växa under omloppstiden. Om målet är ett barrträdsdominerat bestånd, lämnas ett lövträdsinslag på cirka 10 %. På det sättet ökar naturens mångfald och landskapet blir mera varierat.

Om underväxten inte hindrar det bestånd som odlas, är det inte nödvändigt att röja bort allting. På det sättet undviker man också onödigt arbete. Vid plantskogsvården grundar man nya skyddsbuskage eller sparar gamla och de behandlas inte i något skede av skogsbehandlingen. Skyddsbuskagen erbjuder skydd och näring åt fåglar och däggdjur.