Din egen skogsexpert hjälper dig i alla skogsärenden

Som ägarmedlem får du en egen skogsexpert i den kommun, där din skog är belägen. Vi har över 300 skogsexperter runt om i landet. Din egen skogsexpert berättar för dig hur du kan få ekonomisk nytta av avverkningar och skogsvårdsåtgärder som utförs vid rätt tid och hur du värnar om landskaps- och naturvärden. Det finns inte ett så litet ärende inom skogsägande eller skogsvård att du inte kunde fråga din egen skogsexpert.

Av din skogsexpert och skogsexpertens team får du:

  • Kostnadsfritt fastighetsbesök till din skog, varefter du får ett förslag på skogsvårdsarbeten och avverkningar för de kommande åren.
  • Råd för en lyckad virkesaffär.
  • Skogsvårdstjänster av hög kvalitet och yrkeskunnigt folk på arbete i din skog.
  • Information om alternativa skogsvårds- och avverkningsmetoder och tidtabeller som stöd för ditt beslutsfattande.
  • Rådgivning om basfakta inom skogsbeskattning.
  • Rådgivning i medlemsärenden och service i olika skeden av skogsägande, till exempel då skogsfastigheten byter ägare eller vid en skogsskada.
  • Omsorg om skogsnaturens välmående och mångfald.
  • Information om skogcertifiering.