I Forestia samfälld skog drar du nytta av fördelarna med ett stort skogsinnehav

Forestia samfälld skog (Yhteismetsä Forestia) är en samfälld skog som grundades 2004, vilken ger Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar en möjlighet att ansluta sin skog till den samfällda skogen. Forestias skogar och virkesaffärer sköts professionellt och verksamheten utvecklas utgående från delägarnas behov.

Den samfällda skogen fungerar i tätt samarbete med Metsä Group och genom sitt stora skogsinnehav erbjuder den sina delägare många ekonomiska fördelar, eftersom skötsel- och avverkningsarbeten kan utföras kostnadseffektivt.

För närvarande omfattar Forestia samfälld skog cirka 2 108 hektar. Områdena finns i södra och mellersta Finland på 18 kommuners område och den samfällda skogen har 28 delägare. Majoriteten i den samfällda skogen ägs av privata skogsägare.

Forestia är medlem i Metsäliitto Osuuskunta. Den samfällda skogen har avtal om skötsel av skogsegendomen med Metsä Group, vilket tryggar planmässig, kostnadseffektiv och långsiktig skogsvård och tryggar prisgaranti för det virke som årligen säljs.

Hållbart skogsbruk till delägarnas fördel

Samfälld skog är skog som förvaltas av delägarna. Den samfällda skogens syfte är att bedriva hållbart skogsbruk för delägarnas räkning. Delägarna är ägare till de fastigheter som ingår i den samfällda skogen och delägarna kan vara privatpersoner, dödsbon, företag, sammanslutningar och samfund.

Delägarna bildar den samfällda skogens delägarlag, som sköter och förvaltar den samfällda skogen för delägarnas räkning. Delägarstämman som består av delägarfastigheternas ägare är den samfällda skogens högsta beslutande organ.

En förvaltningsnämnd som väljs av delägarlaget leder den praktiska verksamheten. Forestias förvaltningsnämnd har 4 medlemmar. Förvaltningsnämnden ansvarar för skötseln av den samfällda skogen enligt delägarlagets beslut och betalar årligen ut delägarnas andel av den samfällda skogens resultat till delägarna, så kallat överskott.

Bekymmersfritt sätt att äga skog

Delägarskap samfälld skog är ett behändigt sätt att vara skogsägare. Man behöver inte själv sköta sin skog, utan den samfällda skogen sköter virkesförsäljning och skogsvårdsarbeten enligt skogsbruksplanen. Skogarna sköts kostnadseffektivt, planenligt och långsiktigt. Man kan delta i beslutsfattandet vid delägarstämman.

För privata skogsägare kan de årliga avverkningsinkomsterna variera mycket, men delägarna i samfälld skog får inkomster från sin skog varje år. Den årliga andelen av överskottet är skattefri inkomst för delägarna, eftersom den samfällda skogen har betalat verksamhetens skatter. Dessutom är den samfällda skogens skattesats (26,5%) 3,5-7,5 procent lägre än skattesatsen för kapitalinkomster. Den samfällda skogens inkomststruktur kan också vara bredare än för privata skogsägare, omfattande bland annat markaffärer och arrendeintäkter.

Nyckeltal för Forestia samfälld skog

Huvudgrupper

Huvudgrupp Areal, ha
Skogsmark sammanlagt 1 942,2
Tvinmark 35,1
Impediment 18,7
Skogsmark sammanlagt 1 977,3

Nuvarande beståndets tillväxt

  m3/år m3/ha/år tillväxt-%
Skogsmark 10 900 5,6 6,0

Totalt trädbestånd i Forestia samfälld skog är 248 000 m3.

Kontaktuppgifter

Markanvändningsexpert Antti Ala-Myllymäki
antti.ala-myllymaki@metsagroup.com
Tfn 050 344 8464
Hatanpään valtatie 30, 33100 Tammerfors

Karta över Forestia samfälld skogs områden

Öppna en större bild genom att klicka på kartan.

Karta över Forestia samfälld skogs områden