Du införtjänar bonus från virkesförsäljning och skogstjänster

Som ägarmedlem får du bonus utöver virkeslikviden. Ju mera virke vi har mottagit av dig under fyra föregående år, desto mera bonus införtjänar du i samband med följande affär. Du får bonus också då du köper skogsvårdstjänster.

Du kan använda bonus för att betala skogsvårdsarbeten och material. Materialbeställningar på över 50 euro kan inte i sin helhet betalas med bonus, utan minst 50 euro ska betalas i pengar (beskattarens tolkning av mervärdesskattelagen 18 c §).

Du kan också lyfta införtjänad bonus eller placera bonusen i tilläggsandelar i samband med följande virkesaffär. Bonus kan lyftas i samband med följande virkesaffär, då rotaffärens mottagningsvolym är minst 100 m3 och leveransaffärens minst 50 m3. Bonuskontots saldo kan inte lyftas med mätbeskled som innehåller endast energived.

Om du inte är mervärdesskattskyldig kan du endast utnyttja bonus genom att lyfta den eller placera den i tilläggsandelar i samband med följande virkesaffär. Bonusen föråldras efter det kalenderår som följer efter att den har införtjänats.

Bonusrättigheten fastställs på basen av den mottagna virkesvolymen under fyra föregående år. Bonus för skogsvårdstjänster räknas i procent av fakturans slutsumma. Kundnivån påverkar den bonus som införtjänas. Ingen medlemsbonus betalas för energivirke, men den ökar rätten till bonus.

Så här införtjänas bonus:

Mottagning av virke under fyra föregående år, m3 Under 500 500-1500 1501-2500  Över 2500 Skogsvårds-
tjänster
Kund med avtal om skötsel av skogsegendomen 0,40 €/m3  0,60 €/m3 1,00 €/m3 1,40 €/m3 4 %
Kund med avtal om medlemstjänster 0,30 €/m3  0,50 €/m3 0,80 €/m3  1,00 €/m3 2 %
Medlem  -  0,30 €/m3 0,40 €/m3 0,60 €/m3 1 %