Metsä Groupin Viesti och Skogsextra

Skogsbrukstidskriften Metsä Groupin Viesti är ett magasin för ägarmedlemmar och intressentgrupper, vilket utkommer med fyra nummer per år. Tidskriften behandlar tjänster till medlemmar och andra ärenden i anknytning till medlemskap, nyheter från skogsbranschen och aktuella saker inom Metsä Groups affärsverksamhetsområden. En elektronisk version av magasinet finns att läsa i Metsäverkko och på vår finskspråkiga webbplats.

Tidskriften har utkommit sedan 1949 och den är medlem i Aikakauslehtien Liitto. Upplagan är 110 000 exemplar.

Skogsextra är Metsä Groupin Viestis svenskspråkiga version, vilken innehåller en sammanställning av de viktigaste nyheterna. Skogsextra postas till ägarmedlemmarna som instick i tidningen Landsbygdens Folk. Medlemmarna får fritt välja om de vill ha den finsk- eller den svenskspråkiga tidningen eller bägge. Upplagan är 13 000 exemplar. Skogsextra har utkommit sedan början av 1990-talet. Du kan läsa Skogsextra i Metsäverkko och på vår webbplats under avsnittet Nyheter och publikationer.

Metsä Groups kommunikationsdirektör Juha Laine är chefredaktör för Metsä Groupin Viesti och Skogsextra och Ilkka Luukkonen är redaktionschef.

Läs mera