Webbinar

Under webbinarierna kan du följa med inlägg av sakkunniga och diskutera på distans från hemmasoffan. Efter sakkunniginläget har vi reserverat tid för publikens frågor.

Webbinarierna ordnas med Teams. Om du har Teams på din dator eller mobilapparat, ansluter du dig automatiskt genom att trycka på länken. Om du inte har Teams på din mobilapparat, ska du ladda ner tillämpningen före webbinariet (t.ex. Google Play eller App Store). Om du inte har Teams på din dator, öppnas ett fönster i webbläsaren, där du kan välja att följa med webbinariet över webben.

Webbinar

  1. 1.6. Gallring och vilka effekter den har på skogens avkastning och hälsa

    Webbinariet är finskspråkigt.

    Vi ordnar ett webbinarium tillsammans med OP, Tapio och Etämetsänomistajat, där vi berättar om rätt gallring och vilka effekter den har på skogens avkastning och hälsa. Dessutom ger vi en översikt över skogsindustrins framtidsutsikter.

    Webbinariet är finskspråkigt.

    Anmäl dig till webbinariet här