Våra tjänster för samfällda skogar

Ägarmedlemskap i Metsä Group är ett fungerande val för samfällda skogar, eftersom de som ägarmedlemmar får alla tjänster för bedrivande av skogsbruk via sin egen skogsexpert. x

Virkeshandeln löper smärtfritt med oss och uppdaterade uppgifter om skogstillgångar och den elektroniska tjänsten Metsäverkko underlättar planering av verksamheten. Mera information om våra tjänster får du av vår närmaste skogsexpert.

Bekanta dig med våra tjänster för samfällda skogar

 • Metsäverkko

  Metsäverkko

 • Uppdaterade uppgifter om skogstillgångar

  Uppdaterade uppgifter om skogstillgångar

 • Virkeshandel och drivning

  Virkeshandel och drivning

 • Skogs- och naturvårdstjänster

  Skogs- och naturvårdstjänster

 • Rapportering och kvalitetsuppföljning för virkeshandel och skogsvårdsarbeten

  Rapportering och kvalitetsuppföljning för virkeshandel och skogsvårdsarbeten

 • Avtal om skötsel av skogsegendomen

  Avtal om skötsel av skogsegendomen

 • Årsplan och kalkyler

  Årsplan och kalkyler

 • Certifiering

  Certifiering

 • Metsä1-tilläggsandelar och virkeshandelsbaserad vinstutdelning

  Metsä1-tilläggsandelar och virkeshandelsbaserad vinstutdelning