Pålitlig skogsfastighetsvärdering av din egen skogsexpert

Skogsfastighetsvärderingen är ett pålitligt dokument som anger det ekonomiska värdet av din skogsfastighet. Fastighetsvärdering behövs till exempel vid en generationsväxling, uppställande av arvskifte eller försäljning av skogsfastighet.

Vår skogsexpert uppskattar trädbeståndets mängd och kvalitet samt andra faktorer som påverkar värdet i fält för skogsfastighetsvärderingen. Utöver trädbeståndets mängd och kvalitet påverkas fastighetens värde av förväntade intäkter, markens bördighet, fastighetens läge och tillgänglighet samt skogsvårdstillstånd. En uppdaterad skogsbruksplan gör det avsevärt snabbare att ställa upp en värdering.

Utgående från uppgifterna ställer vår skogsexpert upp ett tydligt sammandrag av vilket fastighetens nuvärde framgår. Skogsexperten överlämnar skogsfastighetsvärderingen och går vid behov igenom innehållet med dig. Du får en professionellt uppställd fastighetsvärdering av din skogsfastighet, vilken gör det lättare för dig att fatta beslut angående din skog.

Du kan beställa skogsfastighetsvärderingen av din egen, lokala skogsexpert, som bäst känner till de faktorer som påverkar värdet av din fastighet. Du får en värdering av hög kvalitet, vars uppgifter man kan lita på. Vi utför skogsfastighetsvärderingar under alla tider på året då väderleksförhållandena tillåter. Leveranstiden för en skogsfastighetsvärdering är 1-2 månader.