Metsä Group har förbundit sig till en hållbar framtid

Vår strategi byggs upp kring hållbar utveckling som ingår i allt vi gör. Grunden för hållbar utveckling skapas i vår dagliga verksamhet. Vi har förbundit oss till våra strategiska hållbarhetsmål för hållbar utveckling 2030, och via dem bygger vi vägen mot ett klimatneutralt samhälle och en mer hållbar framtid. Vi följer noggrant upp våra framsteg och informerar om dem i vår hållbarhetsrapport.

Vi har fastställt sju centrala och relevanta teman inom hållbar utveckling, och dessa styr vårt arbete för hållbarhetsmålen 2030. Temana representerar och stöder Metsä Groups affärsverksamhet i sin helhet och beaktar de mest betydande konsekvenserna i hela vår värdekedja. Temana är indelade i tre ämnesområden: miljö, socialt ansvar och hantering av hållbarhet, och våra hållbarhetsmål 2030 presenteras under dem.

Miljö

Vi tryggar och stärker den biologiska mångfalden genom att utöka de nödvändiga artspecifika förhållandena och bevara värdefulla livsmiljöer.

 • Trygga den biologiska mångfalden: blandskog, rötträd och lundar.

  Trygga den biologiska mångfalden: blandskog, rötträd och lundar.

 • Bekämpa klimatförändringarna: Fossilfri produktion samt fossilfria produkter och förpackningsmaterial.

  Bekämpa klimatförändringarna: Fossilfri produktion samt fossilfria produkter och förpackningsmaterial.

 • Vi använder naturresurser effektivt: inget avfall, lite vatten och energieffektiv produktion.

  Vi använder naturresurser effektivt: inget avfall, lite vatten och energieffektiv produktion.

Socialt ansvar

Vi agerar korrekt. Vi respekterar varandra, värdesätter olikheter och främjar arbetssäkerhet i hela värdekedjan.

 • Vi agerar korrekt: Karriärmöjligheter och anonym rekrytering.

  Vi agerar korrekt: Karriärmöjligheter och anonym rekrytering.

 • Säker arbetsmiljö: Noll olyckor samt medarbetarnöjdhet.

  Säker arbetsmiljö: Noll olyckor samt medarbetarnöjdhet.

Hantering av hållbarhet

Vi vet varifrån våra råvaror kommer. Vi styr våra anskaffningar till leverantörer med verifierad hållbarhet.

 • Fördomsfritt samarbete

  Fördomsfritt samarbete

 • Den skogsbaserade bioekonomins betydelse för samhället

  Den skogsbaserade bioekonomins betydelse för samhället